Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Komisija objavila popis visokovrijednih skupova podataka dostupnih za ponovnu uporabu

Europska Komisija je 20. siječnja 2023. objavila Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2023/138 od 21. prosinca 2022. o utvrđivanju popisa posebnih visokovrijednih skupova podataka i modaliteta njihova objavljivanja i ponovne uporabe. Ova Provedbena uredba sadrži popis visokovrijednih skupova podataka koje će tijela javne vlasti morati učiniti dostupnima za ponovnu upotrebu bez naknade u roku od 16 mjeseci. 

Navedeni popis obuhvaća i veliki broj skupova podataka koji su dio INSPIRE tema, odnosno određeni INSPIRE skupovi podataka su ujedno i visokovrijedni skupovi podataka. Tako od ukupno 34 INSPIRE tema prostornih podataka, njih minimalno 24 pripada visokovrijednim skupovima podataka. Pri tome se primjenjuju definicije utvrđene za skupove podataka u kategorijama geoprostornih podataka, podataka o promatranju Zemlje i okoliša, meteoroloških podataka i mobilnosti iz INSPIRE direktive.

Ilustracija provođenja zakonske regulative
 
Za subjekte čiji skupovi podatka pripadaju visokovrijednim skupovima podataka, a već su dio NIPP-a/INSPIRE-a ovo praktično znači da su odrađeni prvi koraci u ispunjavanju uvjeta propisanih Provedbenom uredbom Komisije 2023/138 i Direktivom 2019/1024. Opisivanje metapodataka, razvoj usluga preuzimanja, koje se u kontekstu navedene zakonske regulative smatraju API-jima te opisivanje strukture podataka kroz specifikacije je već odrađeno. Za ovakve skupove podataka potrebno je još jasno definirati uvjete korištenja putem otvorene dozvole, te kroz metapodatke naznačiti da se radi o visokovrijednim skupovima.

Skupovi podataka obuhvaćeni ovim popisom moraju biti dostupni u strojno čitljivom formatu, putem API-ja i, gdje je relevantno, kao skupno preuzimanje. Dozvola pod kojom se skupovi podataka stavljaju na raspolaganje je Creative Commons BY 4.0 dozvola ili bilo koja ekvivalentna ili manje restriktivna dozvola. 

Provedbena uredba donesena je u skladu s Direktivom o otvorenim podacima, koja definira šest kategorija takvih visokovrijednih skupova podatka: 
 
  • geoprostorne podatke, 
  • podatke o promatranju Zemlje i okoliša, 
  • meteorološke podatke, 
  • statistiku, 
  • trgovačka društva i vlasništvo nad trgovačkim društvima i
  • mobilnost. 

Ovim popisom je nadopunjena Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora. Direktivom 2019/1024 se uređuje ponovna uporaba postojećih dokumenata u posjedu tijela javnog sektora i javnih poduzeća država članica Europske unije, među ostalim dokumenata na koje se primjenjuje INSPIRE direktiva.

Više možete saznati na poveznici.