Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vlada imenovala nove članove Vijeća NIPP-a


Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 I 80/22) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20) Vlada Republike Hrvatske je 13.12.2023. donijela Rješenje o razrješenju dijela dosadašnjih članova i imenovanju novih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Razriješeni članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka su dr.sc. Milan Rezo, Božo Zeba i Filip Nevistić. Novim članovima Vijeća imenovani su Bojan Linardić, Lidija Suman i Igor Miodrag, kao predstavnici tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, poslove e-Hrvatska i poslove poljoprivrede i šumarstva.