Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljeno godišnje Izvješće o praćenju provedbe Direktive INSPIRE za 2023. godinu

Europska Komisija je u ožujku 2024. godine javno objavila rezultate godišnjeg Izvješća o praćenju Direktive INSPIRE za Republiku Hrvatsku u 2023. godini koji su dostupni na lokaciji: INSPIRE Geoportal - INSPIRE Monitoring and Reporting 2023 (europa.eu).
 
Rezultati prikazuju 19 indikatora praćenja podijeljenih u pet kategorija: dostupnost prostornih podataka i usluga, usklađenost metapodataka, usklađenost skupova prostornih podataka, usklađenost mrežnih usluga i dostupnost skupova podataka putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.
 
Rezultati su izraženi u obliku cijelih brojeva ili postotaka, a automatski su izračunati iz metapodataka koji se preuzimaju na INSPIRE Geoportal putem nacionalne kataloške usluge i prikaza stanja na Inspire Geoportalu.

Slika prikazuje usporedbu indikatora za 2022. i 2023. godinu
 
Bilježi se porast u usklađenosti i dostupnosti podataka putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja, a Republika Hrvatska je prepoznata i kao primjer dobre prakse u tri područja: efektivnog korištenja INSPIRE referentnog validatora za validiranje metapodataka, podataka i usluga, usklađenosti metapodataka  koja je blizu 100 posto i sveukupnom poboljšanju svih indikatora praćenja.