Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održana 37. NIPP radionica

Državna geodetska uprava nastavlja s aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te je u okviru navedenih aktivnosti organizirala 37. NIPP radionicu koja je održana 4. i 5. ožujka u obliku webinara.
 
Izrada FME radne plohe na 37. NIPP radionici

Radionica je bila namijenjena harmonizaciji odabranih prostornih podataka za NIPP i INSPIRE teme Rasprostranjenost stanovništva (demografija) i Statističke jedinice. U okviru navedenih tema za harmonizaciju odabrani su prostorni podaci u nadležnosti Državnog zavoda za statistiku i Državne geodetske uprave koji su putem FME programskog rješenja prevedeni u oblik propisan Zakonom o NIPP-u i INSPIRE direktivom. Ukupno su harmonizirana tri skupa koji su završno validirani putem INSPIRE Validatora kako bi se provjerila ispravnost provedene harmonizacije.

 Validacija dobivenih rezultata na 37. NIPP radionici putem INSPIRE Validatora

Harmonizacija prostornih podataka je postupak kojim se prostorni podaci iz postojećeg modela transformiraju u izlazni model s geometrijom i pripadajućima atributima sukladnima INSPIRE specifikacijama za teme Rasprostranjenost stanovništva i Statističke jedinice. Provođenje harmonizacije je obavezno za sve prostorne podatke u domeni INSPIRE-a te predstavlja jedan od osnovnih koraka u ispunjavanju obveza propisanih Zakonom o NIPP-u, INSPIRE direktivom i pratećom zakonskom regulativom.