Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Tijela NIPP-a

Tijela NIPP-a čine: Vijeće NIPP-a, Odbor NIPP-a i radne skupine.

Organizacijska struktura NIPP-a i pripadajuće nadležnosti. Tijela NIPP-a čine: Vijeće NIPP-a, Odbor NIPP-ai radne skupine.

Vijeće NIPP-a je tijelo koje uspostavlja Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka u Republici Hrvatskoj i koordinira aktivnosti subjekata NIPP-a u opsegu i s pravima o obvezama utvrđenim Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20).

Odbor NIPP-a čine:
  • tri predstavnika Vijeća NIPP-a,
  • tri predstavnika Nacionalne kontaktne točke,
  • voditelji radnih skupina koje je imenovalo Vijeće NIPP-a.

Na operativnoj razini uspostavljene su tri radne skupine koje se bave specijaliziranim zadacima:
 
  • Radna skupina za tehničke standarde NIPP-a,
  • Radna skupina za prostorne podatke NIPP-a,
  • Radna skupina za izgradnju kapaciteta NIPP-a.

Pored radnih skupina postoji niz projekata koji se na operativnoj razini bave konkretnim zadacima i pitanjima iz područja NIPP-a.

Državna geodetska uprava obavlja poslove tajništva Vijeća NIPP-a, koordinacije svih tijela NIPP-a i tehničke podrške.