Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Subjekti NIPP-a

Subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka i koja su u smislu ovoga Zakona obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a. 

Tijela javne vlasti, odnosno subjekti NIPP-a su (NN 56/13, 52/18, 50/20):
 • državna tijela,
 • tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
 • pravne osobe s javnim ovlastima.
 
Subjekt NIPP-a može postati i treća strana uz uvjet da (NN 56/13, 52/18, 50/20):
 • u svom djelokrugu ima izvore prostornih podataka,
 • su izvori iz njezina djelokruga uključeni u popis tema prostornih podataka,
 • su izvori prostornih podataka iz njezina djelokruga u skladu s tehničkim zahtjevima, odnosno provedbenim pravilima,
 • dobije pozitivnu odluku o tome od strane Vijeća NIPP-a.

Subjekti NIPP-a su obvezni:
 • pripremiti podatke i metapodatke i uključiti ih u NIPP,
 • skrbiti se o ažuriranju istih,
 • osigurati veze između različitih izvora prostornih podataka koji se odnose na istu lokaciju (interoperabilnost) u skladu s provedbenim pravilima,
 • pripremiti informacijsko-komunikacijske sustave prostornih podataka i uključiti ih u NIPP,
 • ispunjavati sve ostale obveze koje proizlaze iz Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
Objavljen je Registar Subjekata NIPP-a.