Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Nacionalna kontaktna točka

Državna geodetska uprava je Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE direktive.

Sektor za infrastrukturu prostornih podataka je uspostavljen Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN 97/20, 83/23).

Sektor se sastoji od:
 
 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP),
 • Služba za izdavanje i razmjenu podataka i
 • Služba arhiva i konverzije podataka.
 
Prikaz organizacijske strukture Sektora za infrastrukturu prostornih podataka koji se sastoji od Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, Službe za izdavanje i razmjenu podataka i Službe arhiva i konverzije podataka.

Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) se sastoji od dva odjela:
 
 • Odjel za koordinaciju i interoperabilnost NIPP-a,
 • Odjel za geografska imena.
 
Prikaz organizacijske strukture Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) koja se sastoji od Odjela za koordinaciju i interoperabilnost NIPP-a i Odjela za geografska imena.

Nacionalna kontaktna točka odgovorna je za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive, za djelotvornu primjenu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te obavlja poslove tajništva i koordinacije tijela NIPP-a, kao i poslove tehničke podrške uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.

Nacionalna kontaktna točka obavlja sljedeće poslove:
 • priprema prijedloge za strategiju i operativne programe Vlade Republike Hrvatske u području NIPP-a,
 • održava registar izvora prostornih podataka i subjekata NIPP-a,
 • objavljuje detaljan opis tema prostornih podataka,
 • uspostavlja, održava i nadzire rad geoportala NIPP-a,
 • uspostavlja i održava javnu uslugu metapodataka u sustavu geoportala NIPP-a na način koji će subjektima NIPP-a omogućiti interaktivno održavanje metapodataka iz svoje nadležnosti,radi na interoperabilnosti i, gdje je potrebno, homogenizaciji prostornih podataka,
 • koordinira i nadzire primjenu provedbenih pravila u Republici Hrvatskoj,
 • razvija i predlaže Vijeću NIPP-a program aktivnosti i mjera potrebnih za ispunjavanje uvjeta za uspostavljanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka,
 • priprema izvještaje o provedbi i korištenju infrastrukture prostornih podataka Europskoj komisiji i javnosti,
 • u koordinaciji s tijelima NIPP-a predlaže akte iz članka 17. ovoga Zakona,
 • surađuje s Europskom komisijom u pitanjima INSPIRE direktive,
 • izvještava subjekte NIPP-a i javnost o aktivnostima povezanim s uspostavom, održavanjem i razvojem NIPP-a,
 • prati primjenu i daje prijedloge za poboljšanje provedbe NIPP-a u praksi.

Nacionalna kontaktna točka temeljem izrađuje godišnja i trogodišnja izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a za Europsku komisiju.