Prijava

Vremenska poveznica

Ovaj element metapodataka dokumentira informacije o vremenskom rasponu podataka. Treba zadati barem jedan od elemenata metapodataka "Vremenski obuhvat" ili "Referentni datum", a "Referentni datum" se sastoji od elemenata "Datum objavljivanja", "Datum zadnje revizije" i "Datum stvaranja". Predodređeno je korištenje Gregorijanskog kalendara s datumima izraženim u skladu s ISO 8601 normom (yyyy-mm-dd; gdje je yyyy - godina, mm - mjesec i dd - dan). Vremenska poveznica se sastoji od elemenata: 

Vremenski obuhvat
Referentni datum: datum zadnje revizije
Referentni datum: datum objavljivanja
Referentni datum: datum stvaranja
Ažuriranje: učestalost
Ažuriranje: bilješke