Prijava

Usklađenost

Ovaj element metapodataka dokumentira razinu usklađenosti prostornog skupa podataka, niza skupova ili usluga sa provedbenim pravilima, specifikacijama ili drugim aktima. Za izvještavanje o provjeri usklađenosti izvora podataka sa specifikacijom usvojeni su mehanizmi ISO 19115 norme.

Preporuka je da se za usluge prostornih podatka dokumentira stupanj usklađenosti s provedbenim pravilima za mrežne usluge.

Usklađenost je definirana navođenjem dokumenta, specifikacije i razinom sukladnosti s njom. Usklađenosti izvora prostornih podataka se izražava pomoću elemenata:  

Usklađenost: specifikacija
Usklađenost: objašnjenje
Usklađenost: razina