Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljen srednjoročni evaluacijski izvještaj o implementaciji INSPIRE direktive

INSPIRE Direktiva je stupila na snagu 2007. godine, a njenu potpunu implementaciju očekujemo 2020. godine. Glavni cilj je uspostavljanje Europske infrastrukture prostornih podataka  kako bi se na taj način podržala izrada politika na način da se osigura veći broj i bolja kvaliteta prostornih podataka.

INSPIRE je osnovan temeljem pet problema koji su identificirani kao prepreke tom cilju:
 
  • nedostatak ili nepotpunost prostornih podataka
  • nepotpuni opisi prostornih podataka
  • otežanost pri kombiniranju različitih skupova prostornih podataka
  • nedostupnost prostornih podataka i
  • različita ograničenja pri dijeljenju podataka.

Unatoč svemu u ovoj fazi direktive, koja je na pola puta, pet početnih problema koji su doveli do osnove INSPIRE-a i dalje postoje u različitim stupnjevima.

Prema članku 23. Direktive , Komisija do 15. svibnja 2014., i svakih 6 godina nakon toga, mora predstaviti izvještaj o implementaciji INSPIRE-a Europskom parlamentu i Vijeću. Izvještaj mora biti baziran na izvještajima zemalja članica.

Izvještaj analizira stanje implementacije Direktive u središnjoj točci njene implementacije. Zaključci izvještaja ukazuju na to da je implementacija INSPIRE direktive na dobrom putu

Glavne prepreke provedbi INSPIRE-a koje proizlaze iz izvještaja su opća tehnička složenost i komunikacija i koordinacija u provedbi Direktive. Moguće mjere predlažu podešavanje ciljeva i aktivnosti koje u pogledu tih pitanja mogu uključivati smanjenje administrativnog opterećenja kroz pojednostavljeno dijeljenje podataka, podizanje svijesti, jačanje kapaciteta i obuku za one dužnosnike javnog sektora koji su uključeni, tekuća poboljšanja  u koordinaciji i komunikaciji između različitih zemalja i između sebe. Također je potrebno više uključiti i privatni sektor.

Stanje provedbe INSPIRE-a pokazuje da je INSPIRE implementiran diljem EU ( čak i u nekim ne EU zemljama koje nisu obuhvaćene ovim izvještajem) s malim zakašnjenjem, ali do sada u skladu s očekivanim troškovima i dobiti.

Svakako se mora prepoznati da se glavna ulaganja ( i dobiti) tek moraju ostvariti, s obzirom na to da se implementacija dešava u trenutačno najtežim financijskim uvjetima s kojima se mnoge Europske zemlje, i njihov javni sektor, suočavaju.  No unatoč financijskim ograničenjima, INSPIRE započinje ostvarivati svoje ciljeve koji su, prema 92% ispitanika iz nedavno provedene javne rasprave bitni kao i prije.

Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje.