Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljen Geoportal NIPP-a!

Tijekom ovogodišnjeg NIPP i INSPIRE dana u okviru konferencije Dani IPP-a ravnatelj Državne geodetske uprave ( Nacionalne kontaktne točke za NIPP/INSPIRE),  g.  Danko Markovinović objavio je javnu dostupnost Geoportala NIPP-a na adresi: http://geoportal.nipp.hr.
 
Slika prikazuje naslovnu stranu novo objavljenog Geoportala NIPP-a.

Ispunjavanjem ove aktivnosti Nacionalna kontaktna točka nastavlja kontinuitet aktivnosti ka punoj uspostavi kako NIPP-a tako i provedbe INSPIRE-a (Direktiva 2007/2/EZ) , koje su pokrenute još 2007. godine  Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007), a intenzivirane prošlogodišnjim donošenjem Zakona o NIPP-u (NN 56/2013). Ovom objavom svi do sada uloženi napori na uspostavi NIPP-a postali su javno vidljivi kako dionicima NIPP-a tako i društvu kao cjelini.

Geoportal NIPP-a predstavlja ishodišno mjesto za pronalaženje prostornih podataka Republike Hrvatske, te ovakvim pristupom ispunjava jedno od temeljnih načela INSPIRE Direktive; olakšano pronalaženje prostornih podataka u nadležnosti tijela javne vlasti.

Svi podaci koji čine NIPP; 35 različitih tema prostornih podataka razvrstanih u 3 skupine, bi trebali biti dohvatljivi za pronalaženje i pregledavanje putem Geoportala NIPP-a. Važan sadržaj Geoportala NIPP-a su opisi izvora prostornih podataka u nadležnosti subjekata NIPP-a. Izvori su opisani metapodacima, a baziraju se na Specifikaciji metapodataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

U ovom trenutku, od prijavljenih 24 subjekta u Registar subjekata NIPP-a, 23 ih je dostavilo metapodatke za svoje izvore, te je tako opisano 91 od sveukupno 96 izvora dostupnih u Registru izvora prostornih podataka NIPP-a. Svi subjekti NIPP-a imaju autorizirani pristup sučelju za unos metapodataka, te je to aktivnost kojoj Nacionalna kontaktna točka posvećuje veliku pažnju.

Podaci dostupni na Geoportalu NIPP-a biti će dostupni za pretraživanje i putem INSPIRE geoportala, što također predstavlja ispunjavanje jedne od obaveza temeljem INSPIRE Direktive a koju smo mi kao članica Europske unije preuzeli.

Mogućnost koja će u skorije vrijeme doći do izražaja je i preklapanja  svih izvora prostornih podataka koji čine NIPP, a  dostupni su kroz uslugu pregledavanja na jednom mjestu.
Tehnologija samog geoportala temelji se na programskim rješenjima otvorenog koda. Realizacija je omogućena kroz projekt IPA 2010 od strane tvrtke IN2/IGEA, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Objavom Geoportala NIPP-a službeni prostorni podaci Republike Hrvatske po prvi put bivaju dostupni sa jednog mjesta.