Sažetak izvora

Ime Sažetak izvora
Definicija Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM). Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.  
Sažetak treba potencijalnom korisniku davati jasan uvid u prirodu podataka. Opis treba biti kompletan i koncizan. Prilikom sastavljanja sažetka treba pokušati sagledati potrebe potencijalnog korisnika. Poželjno je koristiti riječi i izraze koje bi potencijalni korisnik mogao zadavati prilikom pretraživanja. Prve rečenice su u postupku pretraživanja najvažnije. One trebaju biti jasne i napisane jednostavnim rječnikom, a nastavno se navode detalji vezani za promatrani izvor podataka. Preporuka je da se u sažetku pregledno opiše metoda prikupljanja podataka.
Prilikom pisanja sažetka treba navesti koje je kodiranje znakova korišteno u izvoru prostornih podataka (XML vrijednost iz tablice MD_CharacterSetCode<<CodeList>>). Ovaj podatak naročito treba navesti ako nije korišteno UTF8 kodiranje znakova. Ne preporučuje se da sažetak sadrži više od 3500 znakova (uključujući prazne znakove).

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Resource abstract 
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [25] abstract
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/abstract
Vrsta podatka niz znakova (CharacterString) 
Domena slobodan tekst
Provedbene upute nema

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:abstract>
                 <gco:CharacterString>Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.</gco:CharacterString>
             <gmd:abstract>
... 
          </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>