Uparen izvor

Ime Uparen izvor
Definicija Daje informacije o skupu nad kojim je uspostavljena usluga. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: ne primjenjuje se
  • usluga: uvjetan; obvezan ako je raspoloživa poveznica na skup podataka nad kojim je uspostavljena usluga.
Brojčanost [0..*]
Primjer http://rgi.dgu.hr
Ovim elementom metapodataka se povezuje usluga sa skupom ili nizom skupova nad kojim je promatrana usluga uspostavljena. On daje informacije o skupu podataka nad kojim je usluga uspostavljena. U sustav metapodataka NIPP-a se upisuju metapodaci za skupove i nizove skupova prostornih podataka ali i za usluge koje su uspostavljene nad njima. Upareni izvor se mora specificirati kada se specificira usluga za skup ili niz skupova podataka koji su već evidentirani u sustavu metapodataka NIPP-a. Za jedinstvenu oznaku izvora (Unique Resource Identifiers, URI) može se navesti jedinstveni lokator izvora (URL) skupa podataka nad kojim je uspostavljena usluga. Ovaj element može biti identičan s elementom jedinstvena oznaka izvora za skup nad kojim je uspostavljena promatrana usluga. Međutim, domena ovog elementa može biti definirana pomoću koda te prostora koda i njegove verzije koji jedinstveno definiraju izvor prostornih podataka. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Coupled resource
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [9] operatesOn
Usporedba s ISO-om ekvivalent, ali je podržana samo provedba po poveznici
XPath identificationInfo/*/operatesOn
Vrsta podatka MD_DataIdentification 
Domena Jedinstvena oznaka izvora (URI) ili lokacija (URL) MD_DataIdentification objekta.
Provedbene upute Rječnik podataka za SV_ServiceIdentification definira ulogu operatesOn nad ciljanom klasom MD_DataIdentification. Vrijednost domene ovog elementa metapodataka je obavezan kod. On je izražen pomoću niza znakova i najčešće ga definira distributer podataka te prostor koda izražen pomoću niza znakova koji jedinstveno utvrđuje kontekst identifikacijskog koda (npr. vlasnik podataka).  
 

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata… 
… 
     <gmd:identificationInfo> 
         <srv:SV_ServiceIdentification> 
… 
             <srv:operatesOn xlink:href="http://rgi.dgu.hr"/> 
         </srv:SV_ServiceIdentification> 
… 
     </gmd:identificationInfo> 
… 
</gmd:MD_Metadata>