Kategorija teme

Ime Kategorija teme
Definicija Glavna tema(e) skupa podataka. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [1..*]
Primjer visina
Ovaj element je klasifikacija tema podataka koja pomaže pri grubom grupiranju i pretraživanju prostornih podataka. Ovo je generalizirana klasifikacija tema prostornih podataka koja ih kategorizira u gruboj podjeli. Za finije pretraživanje prostornih podataka koriste se ključne riječi. Vrijednosti domene ovog elementa metapodataka su u skladu s EN ISO 19115 normom.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Topic category
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [41] topicCategory
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/topicCategory
Vrsta podatka MD_TopicCategory 
Domena MD_TopicCategoryCode<<Enumeration>>
Provedbene upute nema


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:topicCategory>
                 <gmd:MD_TopicCategoryCode>elevation</gmd:MD_TopicCategoryCode>
             </gmd:topicCategory>
...          
         </gmd:MD_DataIdentification>         

     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>