Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina

Ime Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina  
Definicija Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: uvjetan; obvezan za usluge s eksplicitnim geografskim rasprostiranjem.
Brojčanost [1..*] za skupove i nizove prostornih podataka
[0..*] za usluge prostornih podataka  
Primjer 46,55

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Geographic bounding box: northBoundLatitude
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [347] northBoundLatitude
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatitude
Vrsta podatka kut, izražen u stupnjevima s barem dvije decimalne znamenke
Domena najjužnija širina ≤ najsjevernija širina ≤ 90,00
Provedbene upute nema


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata 
... 
    <gmd:extent> 
         <gmd:EX_Extent> 
             <gmd:geographicElement> 
                 <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
                     <gmd:extentTypeCode> 
                         <gco:Boolean>true</gco:Boolean> 
                     </gmd:extentTypeCode> 
                     <gmd:westBoundLongitude> 
                         <gco:Decimal>13,01</gco:Decimal> 
                     </gmd:westBoundLongitude> 
                     <gmd:eastBoundLongitude> 
                         <gco:Decimal>19,45</gco:Decimal> 
                     </gmd:eastBoundLongitude> 
                     <gmd:southBoundLatitude> 
                         <gco:Decimal>41,62</gco:Decimal> 
                     </gmd:southBoundLatitude> 
                     <gmd:northBoundLatitude> 
                         <gco:Decimal>46,55</gco:Decimal> 
                     </gmd:northBoundLatitude> 
              </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
            </gmd:geographicElement> 
        </gmd:EX_Extent> 
    </gmd:extent> 
... 
</gmd:MD_Metadata>