Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uspostavljeno automatsko preuzimanje kataloga metapodataka DZS-a

Nacionalna kontaktna točka u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku (DZS) uspostavila je automatsko preuzimanje podataka (engl. harvesting) između dvaju kataloga, Geoportala NIPP-a i GeoSTATRH portala.
 
Državni zavod za statistiku temeljio je katalog metapodataka na Specifikaciji metapodataka NIPP-a v.2.1. te time osigurao potpunu usklađenost dvaju kataloga. Automatskim povezivanjem dvaju kataloga metapodataka Državni zavod za statistiku ažurirao je 12 postojećih izvora. Kada se pojavi novi zapis u izvornom katalogu, njegov zapis će se pojaviti i u nacionalnom katalogu.
 
Slika prikazuje listu preuzetih metapodataka na Geoportalu NIPP-a s GeoSTAT portala.
 
Navedena aktivnost predstavlja primjer dobre prakse, gdje se između ostaloga demonstrira kako se metapodaci prikupljaju i održavaju samo jednom te koriste više puta.