Prijava

GeoHrvatska

Preglednik GeoHrvatska, razvila je Državna geodetska uprava u suradnji sa subjektima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), kako bi prostorne podatke NIPP-a približili građanima, a dostupan je na: www.geohrvatska.hr. GeoHrvatska na jednostavan, mobilan i intuitivan način omogućava korisniku da korištenjem službenih prostornih podataka subjekata NIPP-a, odnosno tijela javne vlasti Republike Hrvatske te uz pomoć svoje lokacije upozna i istraži prostor koji ga okružuje. Preglednik objedinjuje i vizualizira prostorne podatke subjekata NIPP-a, raspoređene u šest tematskih područja: Kvaliteta okoline, Zemljište, Priroda oko mene, Slobodno vrijeme, Područja pod zaštitom i Onečišćenja u blizini.
 
Prikaz preglednika GeoHrvatska. Na lijevoj strani slike je prikazan izbornik slojeva iz šest tematskih područja. Na desnoj strani slike su ikonama s pripadajućim simbolima označeni najbliži prostorni podaci iz odabranog sloja.

GeoHrvatska korisnicima nudi niz mogućnosti, ali naglasak je na pregledu podataka u okruženju lokacije korisnika korištenjem alata Podaci oko mene, koji prikazuje korisniku najbliže prostorne podatke odabranog tematskog područja, dok primjena alata Pretraži područje rezultira podacima najbližim trenutnom položaju na karti. Također, omogućena je pretraga po geografskim imenima/ulici i kućnom broju temeljem podataka Registra prostornih jedinica i Registra geografskih imena Državne geodetske uprave. U svrhu što boljeg iskorištavanja potencijala preglednika GeoHrvatska, preglednik podataka proširen je osnovnim GIS alatima kako bi se korisniku pružilo više mogućnosti rada na dostupnim podacima.

Na pregledniku GeoHrvatska može se pregledati 42 skupa prostornih podataka koji se nalaze u nadležnosti 11 institucija. Važno je istaknuti kako korišteni podaci nisu smješteni na jedinstveno mjesto u okviru ovog preglednika, već se oni na interoperabilan način, putem mrežnih usluga koje poslužuju institucije nadležne za njihovo vođenje, prikazuju na pregledniku. To omogućuje da sustav poslužuje službene i ažurne podatke u nadležnosti subjekata NIPP-a.

Cilj razvoja preglednika GeoHrvatska je učiniti što veći broj prostornih podataka u nadležnosti tijela javne vlasti dostupnim građanima, a sve kako bi dijeljenjem i korištenjem podataka podigli razinu transparentnosti tijela javne vlasti.
Od puštanja u probni rad preglednika u studenom 2019. godine do danas (rujan 2020.) aplikaciji je pristupilo preko 8000 korisnika.