Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održana druga sjednica Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Predsjednik Vijeća NIPP-a, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i članica Vijeća NIPP-a mr. sc. Ljerka Marić izvijestili su članove Vijeća NIPP-a i ostale nazočne o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. godinu.
 
Slika prikazuje poziv na drugu sjednicu Vijeća NIPP-a

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (svibanj 2020. g.) u hrvatsko zakonodavstvo prenesene su izmjene Direktive INSPIRE. Uključivanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP i provedbom aktivnosti iz projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ (sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda) povećan je broj subjekata NIPP-a s lokalne razine, od početnih 7 subjekata u prethodnih 7 godina do čak 194 lokalnih subjekata, koliko ih je evidentirano u Registar subjekata NIPP-a u 2020. godini. U 2020. godini nastavilo se i s aktivnostima u sklopu projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ (sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj) koji ima za cilj povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima.  Europskoj komisiji predano je godišnje Izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a u Republici Hrvatskoj zajedno s rezultatima godišnjeg izvješća o praćenju provedbe Direktive INSPIRE. Izrađena je nova Specifikacija metapodataka NIPP-a i uspješno provedena na Geoportal NIPP-a. Također, nastavljane su aktivnosti na unaprjeđenju tehničkog okvira NIPP-a (Geoportal NIPP-a, preglednik GeoHrvatska i Registri NIPP-a) te aktivnosti na širenju svijesti o NIPP-u.
 
Slika prikazuje: Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Na sjednici Vijeća NIPP-a jednoglasno je usvojeno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. g.
 
Slika prikazuje Izvješće