Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Koja je uloga Nacionalne kontaktne točke?

Nacionalna kontaktna točka je odgovorna za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive, za djelotvornu primjenu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te obavlja poslove tajništva i koordinacije tijela NIPP-a, kao i poslove tehničke podrške uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a. Osim navedenog, važno je napomenuti da se predsjednik Vijeća NIPP-a, tijela koje uspostavlja NIPP u Republici Hrvatskoj i koordinira aktivnosti subjekata NIPP-a u opsegu i s pravima o obvezama utvrđenim Zakonom o NIPP-u, imenuje iz Nacionalne kontaktne točke.

U Republici Hrvatskoj Državna geodetska uprava je Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE direktive temeljem Zakona o NIPP-u. Detaljnije o Nacionalnoj kontaktnoj točki možete pročitati u Zakonu o NIPP-u, člancima 1., 2., 7., 10., 11., 18., 19., 25., 26., 29. i 31. (NN 56/1352/1850/20).