Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Odgovornost i prekršajne odredbe Zakona o NIPP-u?

Prema Zakonu o NIPP-u, odgovornost i prekršajne odredbe su definirani kao čl. 33 i čl. 34:
 
„Ako subjekt NIPP-a svojim djelovanjem ili neispunjavanjem obveza propisanih ovim Zakonom prouzroči štetu za koju temeljem prava Europske unije odgovornost snosi Republika Hrvatska, troškove tako nastale štete snosi subjekt NIPP-a.“

„ Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta NIPP-a iz članka 5. ovoga Zakona ako ne osigura ispunjavanje obveza iz članka 25. stavka 1. točke a), b) i c) ovoga Zakona.“
 
Navedenim je Zakonom također određeno postupanje Nacionalne kontaktne točke u slučaju da subjekti NIPP-a ne ispunjavaju obveze, čl. 25 st. 8:
 
„U slučaju da subjekti NIPP-a ne ispunjavaju obveze proizišle iz ovoga Zakona, Nacionalna kontaktna točka će ih o tome pisano obavijestiti i tražiti da isprave nepravilnost u razumnom roku.“

Razuman rok se određuje u pisanoj obavijesti, a pretpostavlja procijenjeno vrijeme potrebno za otklanjanje nepravilnosti.