Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Prostorni podaci, modeli i formati

Što su to prostorni podaci?
Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) čl. 4. st. 10., prostorni podaci definirani su kao: „svi podaci koji su direktno ili indirektno povezani s određenim položajem u prostoru ili geografskim područjem.“.
Što je to izvor prostornih podataka?
Izvori prostornih podataka prema Zakonu o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) čl. 4. st. 14., mogu biti skupovi, nizovi skupova ili usluga prostornih podataka.

Primjeri:
Detalji uvjeta korištenja navedenih usluga katastarskih čestica i katastarskih općina u nadležnosti Državne geodetske uprave dostupni su na https://oss.uredjenazemlja.hr/public/inspire_dkp.jsp.
Na koje izvore prostornih podataka se odnosi Zakon o NIPP-u?
Zakon o NIPP-u se sukladno čl. 6. primjenjuje na izvore prostornih podataka pod uvjetom:
  1. da se odnose na teritorij Republike Hrvatske, unutarnje morske vode, teritorijalno more, epikontinentalni pojas i njezina ekološko-zaštitna ili gospodarska područja i druge prostore nad kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava,
  2. da su u elektroničkom obliku,
  3. da su u nadležnosti ili djelokrugu subjekata NIPP-a,
  4. da se odnose na jednu ili više tema iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona,
  5. da se ne odnose na klasificirane prostorne podatke.
Što ako naša institucija kao tijelo javne vlasti u svojoj nadležnosti nema prostorne podatke?
Ukoliko Vaša institucija u svojoj nadležnosti nema prostorne podatke, prema Zakonu o NIPP-u nije subjekt NIPP-a. U slučaju da je evidentirana u Registar subjekata NIPP-a, ali je naknadno utvrđeno da nema nadležnost nad prostornim podacima, potrebno je dostaviti očitovanje na infonipp@dgu.hr ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb.
Ovisi li razvoj mrežnih usluga o formatu u kojem se nalaze naši prostorni podaci (*.pdf, *.jpg, *.tiff *.xls, *.doc, .sql, *.dwg, *.shp, *.postgreSQL i drugi)?
Ne. Zakon o NIPP-u i INSPIRE direktiva propisuju elektronički oblik. Prema tome za sve prostorne podatke koji se nalaze u elektroničkom obliku slijedi harmonizacija podataka i razvoj INSPIRE usklađenih mrežnih usluga.

Harmonizacija podataka se provodi sukladno specifikaciji podataka za određenu temu, a mrežne usluge se razvijaju sukladno provedbenim pravilima i tehničkim smjernicama. Detalje možete pronaći u Zakonu o NIPP-u (NN 56/1352/1850/20) i direktivi INSPIRE.
Moramo li stvarati nove izvore prostornih podataka prema određenim temama?
Prema Zakonu o NIPP-u, čl. 7. je navedeno: „(2) Ovaj Zakon ne obvezuje na prikupljanje novih prostornih podataka.“

INSPIRE direktiva, koja je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o NIPP-u, se odnosi na postojeće podatke te, kako je navedeno, ne obvezuje na prikupljanje novih prostornih podataka. Međutim, ukoliko se razviju novi izvori prostornih podataka u tematskom okviru NIPP-a, oni podliježu INSPIRE direktivi i Zakonu o NIPP-u.