Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vremenski okvir uspostave INSPIRE-a

Prikaz vremenskog okvira uspostave INSPIRE-a. Početna godina uspostave je 2010., a predviđena godina završetka uspostave je 2021.
Plavi romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem pretraživanje metapodataka treba biti dostupno za skupove prostornih podataka i usluge. Za Skupinu I i Skupinu II je rok 03.12.2010., a za Skupinu III 03.12.2013. Pretraživanje metapodataka treba biti dostupno za skupove prostornih podataka i usluge.
Rozi romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem skupovi prostornih podataka trebaju biti dostupni za pretraživanje i pregled na INSPIRE geoportalu. Za Skupinu I i Skupinu II je rok 09.11.2011., a za Skupinu III 03.12.2013. Skupovi prostornih podataka trebaju biti dostupni za pretraživanje i pregled na INSPIRE geoportalu  (podaci ne trebaju još biti usklađeni sa provedbenim pravilima UK-MSPPIU).
Narančasti romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem skupovi prostornih podataka moraju biti dostupni za preuzimanje i transformaciju na INSPIRE geoportalu. Za Skupinu I i Skupinu II rok je 28.12.2012., a za Skupinu III 03.12.2013. Skupovi prostornih podataka moraju biti dostupni za preuzimanje i transformaciju1 (kad god je to primjenjivo) na INSPIRE geoportalu (podaci ne trebaju još biti usklađeni sa provedbenim pravilima UK-MSPPIU).
Svijetlo zeleni romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem novo prikupljeni i intenzivno restrukturirani skupovi prostornih podataka moraju biti usklađeni s provedbenim pravilima UK-MSPPIU i dostupni kroz mrežne usluge. Za Skupinu I rok je 23.11.2012., a za SKupinu II i III 21.10.2015. Novo prikupljeni i intenzivno restrukturirani skupovi prostornih podataka moraju biti usklađeni s provedbenim pravilima UK-MSPPIU (uključujući metapodatke za međuoperativnost) i dostupni kroz mrežne usluge.
Tamno zeleni romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem svi skupovi prostornih podataka moraju biti usklađeni s provedbenim pravilima UK-MSPPIU i dostupni kroz mrežne usluge. Za Skupinu I rok je 23.11.2017., a za Skupinu II i III 21.10.2020. Svi skupovi prostornih podataka moraju biti usklađeni s provedbenim pravilima UK-MSPPIU (uključujući metapodatke za međuoperativnost) i dostupni kroz mrežne usluge.
Svijetlo crveni romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilogom V provedbenih pravila. Za Skupinu I, II i III rok je 10.12.2015. Sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilogom V provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke).
Srednje crveni romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem bi prostorne usluge pozivanja s novo prikupljenim i intenzivno restrukturiranim skupovima prostornih podataka trebali biti usklađeni sa Prilozima VI i VII provedbenih pravila UK-MSPPIU. Za Skupine I, II i III rok je 10.12.2016. Prostorne usluge pozivanja povezane s novo prikupljenim i intenzivno restrukturiranim skupovima prostornih podataka trebali bi biti usklađeni sa Prilozima VI i (gdje je moguće) VII provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke).
Crveni romb. U vremenskom okviru uspostave INSPIRE-a predstavlja rok u kojem sve usluge pozivamka prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilozima VI i VII provedbenih pravila UK-MSPPIU. Za Skupinu I, II i III rok je 10.12.2021. Sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilozima VI i (gdje je moguće) VII provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke). 

UK-MSPPIU= UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima te njene izmjene UREDBE KOMISIJE (EU) br. 102/2011, 1253/2013 i 1312/2014.

1  Usluga transformacija mora se osigurati samo u slučaju ako izvori podataka nisu usklađeni s UK-MSPPIU na neki drugi način (vidi čl. 7(3) INSPIRE Direktive)

2  S iznimkom prema novo prikupljenim i intenzivno restrukturiranim skupovima prostornih podataka Priloga I, koji moraju biti usklađeni s UK-MSPPIU do 23.11.2012.