Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Provedba

DATUM ČLANAK OPIS
15. svibanj 2010. 21m§1 21§2 Provedba odredbi za praćenje i izvještavanje.
03. prosinac 2010. 6(a) Metapodaci dostupni za skupove prostornih podataka i usluge koji odgovaraju Prilogu I i II.
09. svibanj 2011. 16 Države članice moraju osigurati usluge za pronalaženje i pregled uz inicijalnu operativnu sposobnost.
30. lipanj 2011. 15 Europska Komisija uspostavlja i vodi geo-portal na razini Zajednice.
19. listopad 2011. 17(8) Provedba Uredbe o pristupu skupovima prostornih podataka i usluga država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima za novonastale sporazume.
09. studeni 2011. 16 Usluge pronalaženja i pregleda postaju operativne.
28. lipanj 2012. 16 Države članice moraju osigurati uslugu preuzimanja uz inicijalnu operativnu sposobnost.
28. lipanj 2012. 16 Države članice moraju osigurati usluge transformacije uz inicijalnu operativnu sposobnost.
23. studeni 2012. 7§3, 9(a) Provedba Uredbe Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenog 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima Priloga I, novo prikupljenih i opsežno restrukturiranih.
28. prosinac 2012. 16 Usluge preuzimanja operativne.
28. prosinac 2012. 16 Usluge transformacije operativne.
04. veljače 2013. 7§3, 9(a) Provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s novo prikupljenima i restrukturiranima prostornim podacima Priloga I trebali bi biti usklađeni sa Prilozima V, VI i (gdje je moguće) VII provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke)
19. listopad 2013. 17(8) Provedba Uredbe o pristupu skupovima prostornih podataka i usluga država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima za postojeće sporazume.
03. prosinac 2013. 6(b) Dostupni metapodaci za skupove prostornih podataka i usluga koji odgovaraju Prilogu III.
21. listopad 2015. 7§3, 9(a) Novo prikupljeni i opširno restrukturirani skupovi prostornih podataka iz Priloga II i III dostupni.
10. prosinac 2015.   Sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilogom V Uredbe Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima s izmjenama i dopunama Uredbe Komisije (EU) br. 1312/2014 оd 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka.
10. prosinac 2016.   Usluge pozivanja prostornih podataka povezane s novo prikupljenim ili opširno restrukturiranim skupovima podataka trebaju biti usklađeni sa Prilozima VI i (gdje je moguće) VII Uredbe Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima s izmjenama i dopunama Uredbe Komisije (EU) br. 1312/2014 оd 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka.
23. studeni 2017. 7§3, 9(a) Provedba Uredbe Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenog 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima Priloga I još uvijek u uporabi s datumom donošenja.
04. veljače 2018. 7§3, 9(a) Provedba Uredbe Komisije (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima Priloga I još uvijek u uporabi s datumom donošenja.
21. listopad 2020. 7§3, 9(b) Ostali skupovi prostornih podataka Priloga II i III dostupni u skladu s Provedbenim pravilima za Priloge II i III.
10. prosinac 2021.   Sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilogom VI i (gdje je moguće) VII Uredbe Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima s izmjenama i dopunama Uredbe Komisije (EU) br. 1312/2014 оd 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka. 

Temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013) članak 30. razvoj NIPP-a bit će usklađivan s razvojem INSPIRE-a.