Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usvajanje

DATUM ČLANAK OPIS
15. svibnja 2007. - Stupanje na snagu Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE)
15. kolovoza 2007. 22§2 Uspostava INSPIRE Odbora
14. svibnja 2008. 5§4 Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za stvaranje i ažuriranje metapodataka
03. prosinac 2008. 5§4 Usvajanje Uredbe Komisije 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima
19. prosinac 2008. 21(4) Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za praćenje i izvještavanje
19. prosinac 2008. 16 Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za usluge pretraživanja i pregleda
15. svibnja 2009. 24§1 Odredbe Direktive su stupile na snagu u zemljama članicama
05. lipnja 2009. 17(8) Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a kojim se reguliraju prava pristupa korištenja skupova prostornih podataka i usluga za institucije i tijela Zajednice
05. lipnja 2009. 21(4) Donošenje Odluke Komisije vezane za INSPIRE praćenje i izvještavanje
19. listopada 2009. 16 Usvajanje Uredbe Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama
14. prosinca 2009. 9(a) Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za interoperabilnost skupova prostornih podataka i usluga iz Priloga I tema prostornih podataka
14. prosinca 2009. 16 Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za uslugu preuzimanja
14. prosinca 2009. 16 Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za uslugu transformacije
29. ožujka 2010. 17(8) Usvajanje Uredbe glede skupova prostornih podataka i usluga država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima
17. lipnja 2010. 9(a) Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora o izmjenama i dopunama Uredbe za interoprerabilnost skupova prostornih podataka i usluga iz Priloga I tema prostornih podataka o kodnim popisima
23. studeni 2010. 16 Donošenje izmjena i dopuna Uredbe (EZ) br. 976/2009 koja se tiče usluga preuzimanja i transformacije
23. studeni 2010. 9(a) Usvajanje UREDBE KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima iz Priloga I tema prostornih podataka
04. veljače 2011. 9(a) Donošenje UREDBE KOMISIJE (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima iz Priloga I tema prostornih podataka o kodnim popisima
08. travnja 2013. 9(b) Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za interoperabilnost skupova prostornih podataka i usluga iz Priloga II i III tema prostornih podataka
21. listopada 2013. 9(b) Usvajanje PP-a za interoperabilnost skupova prostornih podataka i usluga iz Priloga II i III tema prostornih podataka
Ožujak 2014.¹ 16 Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za usluge koje omogućuju pozivanje usluga prostornih podataka
Ožujak 2014.¹ 9(a),9(b) Podnošenje mišljenja INSPIRE Odbora PP-a za usluge prostornih podataka