Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

U koju temu pripadaju moji prostorni podaci?

INSPIRE pokriva 34 teme prostornih podataka koje su raspoređene kroz 3 Aneksa. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je preuzela obvezu preuzimanja INSPIRE direktive u svoje zakonodavstvo. Zakon o NIPP-u (NN 56/13) stupio je na snagu u svibnju 2013. godine i kroz taj Zakon definirano je 35 tema prostornih podataka (čl.9). Podaci o minski sumnjivim područjima je naziv teme koji je dodatno definiran kroz naš zakon i razlikuje se od INSPIRE direktive. U Zakonu o NIPP-u prostorni podaci raspoređeni su kroz 3 Skupine podataka: Skupina I, Skupina II i Skupina III. Definicije i opisi tema iz Skupina i i II mogu se pronaći na stranicama NIPP-a, dok su definicije i opisi tema za Skupinu III u pripremi, no mogu se naći u originalu na engleskom jeziku na web stranicama INSPIRE-a.

Vremenskim okvirom uspostave INSPIRE-a definirane su radnje koje se moraju uspostaviti do određenog datuma za svaku od 3 skupine prostornih podataka.

Subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka i koji prema Zakonu o NIPP-u moraju sudjelovati u njegovoj uspostavi. Jedan od prvih koraka subjekata je registrirati se u Registru subjekata NIPP-a, a drugi je registrirati prostorne podatke koje subjekt ima u svojoj nadležnosti u Registru izvora prostornih podataka NIPP-a.

Jedan od problema s kojim se subjekti susreću prilikom popunjavanja Registra izvora prostornih podatka je taj da ne znaju kojoj INSPIRE/NIPP temi ili temama pripadaju njihovi prostorni podaci. Kao pomoć u takvim situacijama INSPIRE je razvio interaktivnu platformu INSPIRE specifikacija podataka (INSPIRE Interactive Data Specifications) koju čine dvije aplikacije i koja podržava i pomaže subjektima prilikom implementacije INSPIRE-a.
  • Aplikacija Pronađi svoje područje (Find your scope) pomaže osiguravateljima podataka (subjektima) da identificiraju INSPIRE temu i tipove prostornih podataka koji su relevantni za njihove skupove podataka kojima upravljaju, odnosno da pronađu kojoj temi pripadaju njihovi prostorni podaci.
  • Aplikacija Specifikacija podataka (Data specifications) olakšava čitanje INSPIRE specifikacija podataka tj. njihovih tehničkih smjernica.

Sljedeći korak je da slijedite upute koje su dane putem poveznica kako bi lakše definirali kojoj INSPIRE/NIPP temi pripadaju vaši prostorni podaci.
Nadamo se da smo vam ovim člankom pomogli, a za detaljnije informacije kontaktirajte nas na infonipp@dgu.hr.