Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vlada Republike Hrvatske usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Vlada Republike Hrvatske je 30. siječnja 2020. godine na svojoj 204. sjednici usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka koji je predložila Državna geodetska uprava, te je uputila isti u daljnju proceduru na prvo čitanje zakona u Hrvatski sabor.

Temeljem Prijedloga Zakona usklađuje se važeći Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka s Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.

Osim toga, u važećem zakonu se mijenjaju odredbe kojima je propisan sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kako bi se postigao učinkovitiji rad Vijeća. Također je uvedena i izmjena u smislu razmjene podataka između subjekata NIPP-a te se u tom pogledu zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14).