Login

NSDI Documents

STRATEGIC DOCUMENTS FORMAT
Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateški plan Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020. PDF
Strategija e-Hrvatska 2020 PDF
Strateški plan Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za razdoblje 2020. – 2022. PDF
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. – 2022. PDF
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske PDF
NSDI REGISTERS FORMAT
Application NSDI Registers  LINK
TECHNICAL DOCUMENTS AND GUIDELINES FORMAT
Specifikacija metapodataka NIPP-a v.2.1 PDF
Croatian NSDI metadata specification v.2.0 PDF
Opis tema prostornih podataka NIPP-a skupina I, II i III (draft) PDF
Definitions of CroNSDI data themes_Annex I and II PDF
Tehničko izvješće "NIPP specifikacija za transformacije prema INSPIRE-u" PDF
REPORTS - NATIONAL FORMAT
Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu PDF
Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu PDF
Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2017. godinu PDF
Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 01.08.2013. - 31.12.2014. PDF
REPORTS - INSPIRE FORMAT
Reporting Croatia 2016 LINK
Monitoring Croatia 2019 LINK
Monitoring Croatia 2018 LINK
Monitoring Croatia 2017 LINK
Monitoring Croatia 2016 LINK
Monitoring Croatia 2015 LINK
Monitoring Croatia 2014 LINK
OTHER DOCUMENTS FORMAT
Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020. PDF
Poslovnik o radu Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka PDF
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 6. saziva od 28.5.2020. PDF
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 6. saziva od 28.5.2020. PDF
Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 5. saziva od 28.3.2019. PDF
Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 5. saziva od 28.3.2019. PDF
Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 5. saziva od 23.11.2017. PDF
Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 5. saziva od 23.11.2017. PDF
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 5. saziva od 16.3.2017. PDF