Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Pripada li naša institucija subjektima NIPP-a?

Subjekti NIPP-a su određeni člankom 5. st. 1. Zakona o NIPP-u (NN 56/1352/1850/20) kao:
 
„... tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i koja su u smislu ovoga Zakona obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.“
 
Kao tijela javne vlasti podrazumijevaju se državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.
 
Zakon također predviđa mogućnost uključivanja trećih strana u NIPP pod određenim uvjetima: „Treća strana može postati subjekt NIPP-a ako ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o NIPP-u nakon što Vijeće NIPP-a o tome donese odgovarajuću odluku prema prijedlogu Nacionalne kontaktne točke.“.
 
Sukladno prije navedenom, ukoliko Vaša institucija temeljem posebnog zakona stvara prostorni podatak, tada je smatramo subjektom NIPP-a.
 
Primjer: Državna geodetska uprava (DGU) je temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina nadležna za poslove državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena. U okviru navedenih nadležnosti nastaju prostorni podaci koji su dio NIPP-a, te je DGU subjekt NIPP-a.