Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja

Ime Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja 
Definicija  Ostala ograničenja i legalni uvjeti pristupa i korištenja izvora ili metapodataka
Obveza
  • Uvjetan: pri dokumentiranju ograničenja javnog pristupa. Obvezan ukoliko accessConstraints ili klasifikacija nisu dokumentirane.  
Brojčanost  [0..*] za otherConstraints po svakoj MD_LegalConstraints instanci  
Primjer bez ograničenja
Ovaj element, za razliku od elementa Ograničenja javnom pristupa: pristup, se zadaje kao slobodan tekst te se u njega mogu unijeti sva dodatna ograničenja. Ovaj metapodatak daje informacije o vrsti i razlozima ograničenja javnom pristupu izvoru prostornih podataka koje nisu obuhvaćene elementom Ograničenja javnom pristupa: pristup. Davanjem dodatne URL poveznice može se omogućiti on-line pristup dokumentima kao što su ugovori, sporazumi, licence ili dodatni uvjeti.

Barem jedan podatak mora biti naveden prilikom ograničenja javnog pristupa. U slučaju kada nema ograničenja, element accessConstraints mora sadržavati vrijednost otherRestrictions, a element otherConstraints mora sadržavati tekst "bez ograničenja", odnosno na engleskom "no limitations".  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Limitations on public access: otherConstraints
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [72] otherConstraints
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/otherConstraints
Vrsta podatka niz znakova  (CharacterString) 
Domena slobodan tekst (i/ili URL) 
Provedbene upute Ako je otherRestrictions vrijednost od accessConstraints tada treba postojati instanca otherConstraints koja sadrži ograničenja javnom pristupu. To je zbog toga što ograničenja javnom pristupu koja su tražena INSPIRE direktivom mogu biti zadana kao slobodan tekst, a otherRestrictions je element dozvoljen zadanom vrstom podataka.  

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:resourceConstraints>
                 <gmd:MD_LegalConstraints>
...
                     <gmd:otherConstraints>
                         <gco:CharacterString>bez ograničenja </gco:CharacterString>
                     </gmd:otherConstraints>
                 </gmd:MD_LegalConstraints>
             </gmd:resourceConstraints>
... 
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>