Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Program konferencije


DAN INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA 2021.


20. listopada 2021.
 
VRIJEME AUTORI I NASLOVI PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:30 Svečano otvaranje  
10:30–11:15 prof. dr. sc. Josip Faričić:
Geografska imena u sustavima prostornih podataka
PDF
11:15–11:45 Zajednička fotografija
Pauza za kavu
 
11:45–13:00 OKRUGLI STOL: "NIPP; gdje smo danas?"

Moderator:
Mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP

Sudionici:
Željko Obradović, predsjednik Vijeća IPP-a BIH, direktor FGU BIH
Prof. dr. sc. Vlado Cetl, redoviti profesor, Sveučilište Sjever
Dr. sc. Darko Šiško, pročelnik, Grad Zagreb
Mr. sc. Dragan Divjak, direktor, List informatika d.o.o.
Dr. sc. Damir Šantek, predsjednik Vijeća NIPP-a, glavni ravnatelj DGU
PDF
13:00–14:00 Pauza za ručak  
  I. sesija - dvorana Maslina FORMAT
14:00–15:00
Rodin T., Gašparović I.:
Pregled aktivnosti na Geoportalu NIPP-a i pregledniku GeoHrvatska
Matijević H., Pleić M, Škvorc M., Kardum D., Zadro Salameh P.:
Prelazak na novi metapodatkovni profil NIPP-a
Turković M., Obad T.:
Životni ciklus prostornih podataka i INSPIRE sukladnost u tehnologijama otvorenog koda
Tabučić D., Obradović Ž.: 
Data integration & interoperability for public service provision in Federation of Bosnia and Herzegovina
PDF

PDF

PDF

PDF
15:00–15:15 Pauza za kavu  
  II. sesija - dvorana Maslina FORMAT
15:15–16:15 Kršulović D., Ciceli T.:
Razvoj Registra geografskih imena
Šiško D., Škreblin N., Gavrilović V., Skender I.:
Prostorni podaci u upravljanju hitnim situacijama i obnovi nakon potresa u Zagrebu i Petrinji
Gašparović M., Klobučar D., Gašparović I., Molak-Župan Ž.: 
Praćenje stanja šuma metodama daljinskih istraživanja
Rasol D., Ivatek Šahdan S., Kovačević D.:
DHMZ Centralna integracijska platforma - CIP
PDF

PDF

PDF

PDF
16:15–16:30 Zatvaranje