Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Program konferencije


DAN INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA 2021.


20. listopada 2021.
 
VRIJEME AUTORI I NASLOVI PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:30 Svečano otvaranje  
10:30–11:15 prof. dr. sc. Josip Faričić:
Geografska imena u sustavima prostornih podataka
 
11:15–11:45 Zajednička fotografija
Pauza za kavu
 
11:45–13:00 OKRUGLI STOL: "NIPP; gdje smo danas?"  
13:00–14:00 Pauza za ručak  
  I. sesija - dvorana Maslina FORMAT
14:00–15:00
Rodin T., Gašparović I.:
Pregled aktivnosti na Geoportalu NIPP-a i pregledniku GeoHrvatska
Matijević H., Pleić M, Škvorc M., Kardum D., Zadro Salameh P.:
Prelazak na novi metapodatkovni profil NIPP-a
Turković M., Obad T.:
Životni ciklus prostornih podataka i INSPIRE sukladnost u tehnologijama otvorenog koda
Tabučić D., Obradović Ž.: 
Data integration & interoperability for public service provision in Federation of Bosnia and Herzegovina
 
15:00–15:15 Pauza za kavu  
  II. sesija - dvorana Maslina FORMAT
15:15–16:15 Kršulović D.:
Razvoj Registra geografskih imena
Šiško D., Škreblin N., Gavrilović V., Skender I.:
Prostorni podaci u upravljanju hitnim situacijama i obnovi nakon potresa u Zagrebu i Petrinji
Gašparović M., Klobučar D., Gašparović I., Molak-Župan Ž.: 
Praćenje stanja šuma metodama daljinskih istraživanja
Kovačević D., Rasol D., Karuza I.:
Centralna integracijska platforma DHMZ-a
 
16:15–16:30 Zatvaranje