Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

1. NIPP i INSPIRE dan

Prvi NIPP i INSPIRE dan i savjetovanje Kartografija i geoinformacije održan je u Varaždinu na Fakultetu organizacije i informatike od 26. do 28. studenog 2009. godine. Glavni organizatori skupa bili su Hrvatsko kartografsko društvo (HKD) i Državna geodetska uprava (DGU). U organizaciji skupa sudjelovali su i suorganizatori: Grad Varaždin, Fakultet organizacije i informatike, Geotehnički fakultet iz Varaždina te Geodetski fakultet Sveučulišta u Zagrebu.
 
Primarni cilj skupa bio je okupljanje predstavnika institucija i subjekata NIPP-a u svrhu promicanja uspostave NIPP-a te što efikasnije i brže implementacije INSPIRE direktive u Hrvatskoj. Razvojem i promicanjem infrastrukture prostornih podataka se uvelike doprinosi razvoju disciplina iz područja geoinformatike, geodezije, geografije, kartografije te ostalih srodnih znanosti kao i razvoju geoinformacijski obrazovanog društva.
 
Na 1. NIPP i INSPIRE danu bilo je prisutno oko 200 sudionika, među kojima i gosti iz Austrije, Bugarske, Italije, Mađarske, Makedonije, Norveške, Slovenije i Srbije.

 
Prezentacije Format
Uvodna predavanja  
Davor Mrduljaš: Hrvatska infrastruktura prostornih podataka
Ivan Čehok: Prostorni podaci u funkciji lokalne samouprave PDF
INSPIRE i europska iskustva  
Katalin Toth: INSPIRE – Status and Challenges of the European SDI for Environment  PDF en
PDF hr
Arvid Lillethun: Norway Digital – Implementing the national spatial data infrastructure – and Inspire PDF
INSPIRE i NIPP – koncept, svrha i cilj, status  
Ivica Skender: Radna skupina za tehničke standarde NIPP-a – koncept, svrha i cilj, status PDF
Marjana Zelić: Radna skupina za zajedničko korištenje prostornih podataka - koncept, svrha i cilj, status PDF
Damir Šantek: Povezivanje programa Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i e-Vlade PDF
Vesna Poslončec-Petrić: Izgradnja kapaciteta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka PDF
Vlado Cetl: Radna skupina za izgradnju poslovnog modela NIPP-a PDF
Perspektive NIPP-a u državnoj upravi  
Zoran Šikić: Sustav upravljanja zaštićenim područjima RH - PAMS projekt PDF
Fjodor Ružić: Nacionalna infrastruktura prostornih podataka i e-Hrvatska PDF
Ratko Zimerman: Informacijski sustav prostornog uređenja i NIPP PDF
Zoran Vujić: Geoportal DGU i nacionalni NIPP Geoportal PDF
Perspektive NIPP-a u lokalnoj upravi i gospodarstvu  
Adam Butigan: Razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije PDF
Zvonko Biljecki: Percepcija i implementacija NIPP-a iz perspektive gospodarstva  
Andrej Lončarić: NIPP u praksi - Ljudi, tehnologija i organizacija za održivi razvoj PDF