Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

25. NIPP radionica

Dvadeset petu NIPP radionicu pod nazivom „Usklađenje podataka i razvoj mrežnih usluga“ organizirala je Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u okviru projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Radionica je održana u obliku šest virtualnih sesija u razdoblju 1.-8. ožujka 2021. godine putem platforme GoToMeeting, a bila je namijenjena odabranim subjektima NIPP-a i djelatnicima Državne geodetske uprave.
Logo projekta "Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga".

Glavni cilj radionice bio je obučiti djelatnike Državne geodetske uprave i subjekata NIPP-a korištenju programskog rješenja hale>>connect nabavljenog kroz projekt „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, kako bi se ispunio osnovni cilj projekta, a to je povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima.

Kroz 6 dana odvijanja edukacije, sudionici su imali priliku saznati više o INSPIRE konceptualnom modelu, XML i INSPIRE GML aplikacijskim shemama, INSPIRE specifikacijama podataka, ali i praktičnom radu u hale>>studio i hale>>connect programskim rješenjima. Također, organiziran je praktičan rad na usklađenju podataka s INSPIRE Provedbenim pravilima i razvoju mrežnih usluga primjenom programskih rješenja hale>>studio i hale>>connect pri čemu su kao završni proizvod edukacija izrađene mrežne usluge pregleda i preuzimanja te njihovi metapodaci. Nakon provedene edukacije sudionici mogu samostalno nastaviti koristiti navedena rješenja te izrađivati mrežne usluge za podatke u nadležnosti subjekata NIPP-a.
 
Slika prikazuje djelatnike Državne geodetske uprave mr. sc. Tanju Rodin, Davora Kršulovića i dr. sc. Ivu Gašparović na jednoj od sesija održane 25. NIPP radionice

Radionicu je otvorila mr. sc. Tanja Rodin, voditeljica Odjela za interoperabilnost NIPP-a, koja je pozdravila sve prisutne, a potom je uslijedilo pojedinačno predstavljanje predstavnika odabranih subjekata NIPP-a i djelatnika DGU-a . Sudionike je kroz sve sesije vodila Kate Lyndegaard, predstavnica njemačke tvrtke wetransform koja razvija navedeno programsko rješenje.

Prva sesija održana 1.3.2021. bila je usmjerena na upoznavanje s teorijskim osnovama, te su tako predstavljeni uvod u UML, zatim INSPIRE konceptualni modeli, kao i XML i INSPIRE GML aplikacijske sheme.

Kroz sljedeću su sesiju, održanu 2.3.2021., predstavljene INSPIRE specifikacije podataka koje sadrže i detaljno opisuju prostorne podatke prema određenoj temi, kao i propisana pravila i preporuke za njihovu implementaciju. Nakon uvodnog dijela, započeo je praktičan rad u aplikaciji hale>>studio, te su se tako sudionici radionice mogli upoznati s osnovnim procesima i transformacijama u navedenoj aplikaciji.
 
Slika prikazuje djelatnike Državne geodetske uprave mr. sc. Tanju Rodin, Davora Kršulovića i dr. sc. Ivu Gašparović na jednoj od sesija održane 25. NIPP radionice

Treća sesija, održana 3.3.2021.,  u potpunosti je bila usmjerena na pobliže upoznavanje s hale>>studiom i praktičnim radom u njemu. Prikazan je detaljan opis tipova i funkcija koje su grupirane prema vrstama, te tako u navedenoj aplikaciji postoje općenite, geometrijske, groovy i numeričke funkcije za manipulacije nad podacima. Sudionici su također mogli istražiti korisničko sučelje i mogućnosti aplikacije, od kojih je jedna od osnovnih vizualizacija podataka.

Sljedećeg dana 4.3.2021. uslijedila je sesija pod nazivom „Uvod u hale>>connect“. Sudionici radionice su se tako upoznali sa sljedećim korakom u postupku izrade i objave mrežnih usluga i njihovih metapodataka usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima kroz hale>>connect programsko rješenje.

Kroz predzadnju sesiju održanu 5.3.2021. sudionici radionice su nastavili s radom u hale>>connect-u, a također su i objašnjene mogućnosti validacije izrađenih mrežnih usluga i metapodataka kroz većinom poznate i javno dostupne alate za validaciju – INSPIRE Validator i Linkage checker tool.
 
Slika prikazuje djelatnike Državne geodetske uprave mr. sc. Tanju Rodin, Davora Kršulovića i dr. sc. Ivu Gašparović na jednoj od sesija održane 25. NIPP radionice

Posljednja sesija je održana 8.3.2021., a kroz nju su detaljno objašnjene mogućnosti i obveze izmjene metapodataka, kako bi se one mogle primijeniti bilo na jedan izvor prostornih podataka ili više njih. Svi su sudionici pokazali veliku zainteresiranost za rad u programskim rješenjima hale>>studio i hale>>connect u svrhu izrade INSPIRE sukladnih mrežnih usluga pregleda i preuzimanja, kao i pripadajućih metapodataka, kako bi po završetku edukacije mogli samostalno provoditi ove postupke.
 
Održavanje radionice sufinancirano je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0016 „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“.
 
PROGRAM 25. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA
1.3.2021. (9:00-11:30) Uvod u UML, INSPIRE konceptualni model, XML i INSPIRE GML aplikacijske sheme
2.3.2021. (9:00-11:30) Uvod u INSPIRE specifikacije podataka i u osnovne procese i transformacije s hale>>studiom
3.3.2021. (13:00-15:30) Transformacija podataka u INSPIRE (I. dio)
4.3.2021. (9:00-11:30) Uvod u hale>>connect
5.3.2021. (9:00-11:30) Objava metapodataka i usluga
8.3.2021. (9:00-11:30) Transformacija podataka u INSPIRE (2. dio)
 
Lenta Europske unije, Republike Hrvatske - Državne geodetske uprave, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.