Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

19. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Dana 2. veljače 2021. u organizaciji Državne geodetske uprave održana je 19. NIPP radionica, kao prva iz ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalu infrastrukturu prostornih podataka“. Ova je radionica održana kao virtualna radionica putem platforme Microsoft Teams u sklopu provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Radionici je prisustvovalo 37 sudionika, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, kao i djelatnici DGU.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
19. NIPP radionicu je otvorio Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, koji je sudionicima predstavio DGU i osnovne propise za koje je ona nadležna: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.
 
Slika prikazuje Antonia Šustića, zamjenika glavnog ravnatelja DGU, prilikom otvaranja 19. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Prisutne je pozdravila i mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je istaknula dvostruku ulogu DGU, kao pružatelja podataka (DKP, Registar prostornih jedinica…) i koordinacija uspostave i razvoja NIPP-a. Ukratko je predstavila Službu za Infrastrukturu prostornih podataka, čija je unutarnja ustrojstvena jedinica Služba za NIPP, nadležna za provođenje Zakona o NIPP-u. Sudionicima se obratio i mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP, koji je predstavio ESF projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ u čijem okviru se provodi novi ciklus NIPP radionica .

Prvo, uvodno predavanje pod nazivom „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli. Kroz predavanje su predstavljeni zakonski, strateški, tehnički i vremenski okvir uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a, kako bi se predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upoznalo s istima i obvezama koje iz njih proizlaze.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija, prilikom držanja uvodnog predavanja na 19. NIPP radionici

Potom je uslijedio kratki upitnik, kako bi se kroz interakciju sa sudionicima dobile povratne informacije o poznavanju NIPP-a, njezine svrhe i obveza sudionika kao predstavnika subjekata NIPP-a. Rezultati su pokazali da većina sudionika dobro razumije ciljeve i prednosti NIPP-a, no potrebno je aktivno uključivanje kako bi se oni ostvarili.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 3. pitanje iz upitnika. Dobiveni odgovori ukazuju na dobro razumijevanje svrhe NIPP-a od strane sudionika radionice
Slika prikazuje odgovore dobivene na 8. pitanje iz upitnika. Dobiveni odgovori ukazuju na dobro razumijevanjeprednosti prijavljivanja prostornih podataka u NIPP od strane sudionika radionice

Nakon upitnika mr. sc. Tanja Rodin je predstavila Registre NIPP-a koji predstavljaju prvi korak u uključenju subjekata u NIPP. Pri tome je protumačila odredbe Zakona o NIPP-u koji se odnose na pitanja kao što su: tko je subjekt NIPP-a, što su to prostorni podaci i koji su prostorni podaci dio NIPP-a, kao i sam postupak prijave subjekata i izvora prostornih podataka u Registre NIPP-a.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 19. NIPP radionici

Sljedeće predavanje „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“ je održala dr. sc. Iva Gašparović. Ovo je predavanje bilo posvećeno završnom koraku uključivanja subjekata u NIPP, popraćeno detaljnim objašnjenjima unosa metapodataka kao bi se sam proces uključenja olakšao subjektima NIPP-a, te kako bi se osiguralo daljnje održavanje i razvoj izvora prostornih podataka i pripadajućih metapodataka u nadležnosti subjekata NIPP-a.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 19. NIPP radionici

Kroz predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanja Rodin je objasnila razvoj i vrste mrežnih usluga, sukladno Direktivi INSPIRE koja je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o NIPP-u.
Posljednje predavanje „GeoHrvatska“ je održala dr. sc. Iva Gašparović koja je ukratko predstavila preglednik GeoHrvatska, kao jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a namijenjen građanima.
 
PROGRAM 19. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:05 Otvaranje radionice (Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja)  
10:05–10:15 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:15–10:55 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:55–11:10 Interakcija sa sudionicima  
11:10–11:30 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:30–11:40 Pauza  
11:40–12:05 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:05–12:30 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
12:30–12:40 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:40–13:00 Diskusija  
13:00 Završetak radionice  


Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali