Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

26. NIPP radionica

U okviru provedbe projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Državna geodetska uprava je organizirala 26. NIPP radionicu održanu u razdoblju 10.-11. ožujka 2021., putem Zoom mrežne platforme. Ova radionica pod nazivom „Edukacija za potrebe harmonizacije podataka koristeći FME“ bila je namijenjena odabranim subjektima NIPP-a i djelatnicima Državne geodetske uprave.
Logo projekta "Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga".
Osnovna svrha 26. NIPP radionice bila je upoznavanje i edukacija sudionika za rad s FME (Feature Manipulation Engine) programskim rješenjem, kako bi po završetku radionice mogli samostalno izvršiti harmonizaciju prostornih podataka iz svoje nadležnosti sukladno INSPIRE modelima. Završni rezultat ove radionice bilo je stvaranje GML dokumenata harmoniziranih podataka za svaku instituciju, koji se kreira u procesu rada kroz FME na osnovu zadanih atributa i njihovih parametara, te pridruženih radnji, bez samog kodiranja GML dokumenta.

FME je platforma za integraciju podataka koju razvija tvrtka Safe Software sa sjedištem u Surrey-u, Kanada. U okviru navednog projekta Državna geodetska uprava je nabavila programsko rješenje za harmonizaciju podataka koje se sastoji od FME Desktop rješenja kojim se konfiguriraju ulazni podaci i proces rada i serverskog rješenja na kojem se ti procesi izvode i omogućavaju mrežna dijeljenja i pokretanja kako bi se omogućilo korištenje istog proizvoda kod više različitih korisnika s istovjetnim setom podatala.

Prvi dan radionice 10. ožujka 2021. otvorila je mr. sc. Tanja Rodin, voditeljica Odjela za interoperabilnost NIPP-a, DGU, a potom je uslijedilo pojedinačno predstavljanje sudionika po institucijama. U ovoj je sesiji voditelj Sören Dupke kroz niz predavanja predstavio sudionicima INSPIRE i njegove temeljne značajke, a potom se osvrnuo na INSPIRE specifikacije podataka kao temeljni dokument za harmonizaciju prostornih podataka.
 
Slika prikazuje djelatnike Državne geodetske uprave na jednoj od sesija održane 26. NIPP radionice

Nakon upoznavanja s INSPIRE zahtjevima, prikazane su i objašnjene osnove FME programskog rješenja odnosno sastavni dijelovi FME Desktop programskog rješenja koje čine FME Data inspector i FME Workbench. FME Data Inspector je aplikacija koja se koristi za pregled, vizualizaciju i spremanje podataka u bilo kojem formatu koji FME podržava. Sudionici radionice su mogli ovaj alat koristiti prije i poslije svake transformacije podataka, ali je naglašeno da se ovaj alat može koristiti kod većih transformacijskih projekata u svakom trenutku za pregled dobivenih rezultata. Pri korištenju ovog alata sudionici su imali priliku provjeriti geometriju prostornih podataka, njihovu simbolizaciju, atribute, format, shemu i kvantitetu podataka, te ispraviti uočene greške u ulaznim podacima. FME Workbench je glavni dio FME Desktop programskog rješenja koji omogućava jednostavno stvaranje transformacijskog projekta kroz grafičke i interaktivne elemente. Ovom se aplikacijom definiraju i izvršavaju sve potrebne radnje kako bi se dobio konačni rezultat – GML datoteka s podacima harmoniziranima sukladno INSPIRE-u. Kako bi se dobio ovaj rezultat, voditelj Sören Dupke je kroz nekoliko kratkih primjera pokazao osnovne radnje u stvaranju transformacijskog projekta.

Kroz drugu sesiju, održanu 11. ožujka 2021., sudionici su nastavili s praktičnim radom u FME Desktop rješenju i izradom transformacijskog projekta za svaku instituciju. Pri tome je posebna pozornost bila posvećena izradi tablicama mapiranja za svaku temu podataka. Ovim se tablicama značajno olakšava unos atributa u FME Attribute Manageru, te se osigurava pregled na izvršenim mapiranjima. Također je dan pregled nad mogućnostima provjere grešaka u projektu transformacije i kreiranim GML dokumentima. Za kraj je predstavljeno INSPIRE rješenje za validaciju ovih dokumenta dostupno na INSPIRE Validatoru, na kojem je moguća validacija prema INSPIRE temama prostornih podatka.
 
Slika prikazuje djelatnike Državne geodetske uprave na jednoj od sesija održane 26. NIPP radionice

Održavanje radionice sufinancirano je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0016 „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“.
 
PROGRAM 26. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10.3.2021. (9:00-16:30) Uvod - program, ciljevi  
  Općenito o INSPIRE modelima podataka i mapiranju podataka  
  INSPIRE Solution Pack - predlošci i transformeri  
  Primjer jednostavnog mapiranja iz teme hidrografija  
  Opće informacije o pisanju GML-a koristeći FME i INSPIRE Solution Pack  
  Rad s podacima korisnika - prvi uvid  
11.3.2021. (9:00-16:30) Rad s podacima korisnika i kreiranje harmoniziranih GML datoteka  
 
Lenta Europske unije, Republike Hrvatske - Državne geodetske uprave, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.