Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

36. NIPP radionica

Trideset šesta NIPP radionica održana je 12. i 13. rujna 2023. godine u obliku webinara putem Microsoft Teams platforme. Namjena 36. NIPP radionice je bila poticanje rada na harmonizaciji podataka u nadležnosti tijela javne vlasti u svrhu ispunjavanja obveza zadanih INSPIRE direktivom i Zakonom o NIPP-u. Za ovu radionicu kao subjekt NIPP-a bio je odabran Hrvatski geološki institut i tema podataka Geologija. Geološki podaci prvenstveno u obliku geoloških karata različitih mjerila čine visokovrijedne podatke koji imaju primjenu u mnogim znanstvenim područjima i kao takvi moraju biti usklađeni na europskoj razini i dostupni za pregled i preuzimanje.

Geološka karta 1:300 000

Upravo s tim ciljem održana je radionica na kojoj su podaci geoloških karata iz postojećih modela prevedeni u INSPIRE model podataka na što precizniji način kako se ne bi izgubile bitne informacije iz izvornih podataka.

Harmonizacija podataka predstavlja jednu od osnovnih koraka u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a, a može biti izvedena pomoću programskih paketa za transformaciju prostornih podataka.

Za potrebe radionice korišten je FME (Feature Manipulation Engine) programski paket s dodatkom za INSPIRE transformaciju podataka kojim je izvršeno mapiranje iz jednog modela u drugi i dobiven konačan skup podataka u gml formatu. Podaci će se nakon završene transformacije javno publicirati na nekom od poslužitelja za prostorne podatke u obliku mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.

Konačan cilj je imati podatke iz teme geologija na nacionalnoj razini dostupne na INSPIRE Geoportalu kako bi mogle biti vidljive cijeloj europskoj zajednici.

Pregled podataka za geološke jedinice nakon harmonizacije

FME programsko rješenje je nabavljeno u okviru ERDF projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ čiji je cilj bio povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem INSPIRE usklađenih mrežnih usluga, a provodila ga je Državna geodetska uprava tijekom 2021. godine.