Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

24. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Dana 9. ožujka održana je 24. NIPP radionica kao prva iz novog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)“ koji organizira Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP. Ovaj se ciklus radionica održava u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Radionica je bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji nisu mogli sudjelovati u prvom ciklusu radionica, a održana je u obliku webinara putem virtualne platforme Microsoft Teams. Ukupno je sudjelovalo 46 sudionika s područja Ličko-senjske, Brodsko-posavske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Istarske, Koprivničko-križevačke i Dubrovačko-neretvanske županije uključujući djelatnike Državne geodetske uprave.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Radionicu je otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, koji je tom prilikom istaknuo važnu ulogu DGU-a na razini Europske unije, a to je da objedini i distribuira prostorne podatke svih državnih tijela Republike Hrvatske. Također je naglasio važnost dostupnosti prostornih podataka u vlasništvu tijela javne vlasti Republike Hrvatske, ne samo poslovnim korisnicima nego i građanima.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 24. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Potom se sudionicima obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je pozdravila sve prisutne i predstavila Službu za NIPP, nadležnu za provedbu Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20). Ovom je prilikom također istaknula potrebu za ostvarivanjem dostupnosti prostornih podataka na interoperabilan način. Osvrnula se i na navedeni projekt čiji je jedan od osnovnih ciljeva uključiti tijela javne vlasti s lokalne i područne (regionalne) razine u NIPP. Prisutne je pozdravio i mr. sc. Tomislav Ciceli, koji je ukratko predstavio navedeni projekt i njegove elemente, te program same 24. NIPP radionice.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, načelnicu Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, prilikom otvaranja 24. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Prvo predavanje pod nazivom „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovo predavanje je bilo posvećeno osnovama i razvoju NIPP-a, te su predstavljeni zakonski, strateški, tehnički i vremenski okvir njezine uspostave. Poseban je naglasak stavljen na razumijevanje svrhe NIPP-a, ali i obveza koje ona donosi. Između ostalog, istaknuta je velika količina postojećih prostornih podataka i sve veći razvoj novih prostornih podataka, koje je potrebno učiniti dostupnima, kako bi oni bili korisni građanima.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija tokom držanja predavanja na 24. NIPP radionici

Nakon ovog predavanja, uslijedila je interakcija sa sudionicima, ostvarena kroz kratki upitnik čija je osnovna namjena bila dobivanje povratnih informacija od strane sudionika o poznavanju NIPP-a i o samim prostornim podacima u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dobiveni odgovori su pokazali da se veći broj sudionika do sada nije susreo s NIPP-om, što ukazuje na potrebu za održavanjem ovakvih radionica.
 
Slika prikazuje odgovore na 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju da se veći broj sudionika radionice do sada nije susreo s NIPP-om

Zanimljivi su i odgovori dobiveni na 3. pitanje iz upitnika, koji pokazuju dobro razumijevanje svrhe NIPP-a iz perspektive korisnika.
 
Slika prikazuje odgovore na 3. pitanje iz upitnika koji pokazuju dobro razumijevanje svrhe NIPP-a nakon održanog predavanja

Odgovori dobiveni na 7. pitanje iz upitnika pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku, što predstavlja prepreku u uključenju u NIPP.
 
Slika prikazuje odgovore na 7. pitanje iz upitnika koji pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku

Uslijedilo je predavanje pod nazivom „Registri NIPP-a“ koje je održala mr. sc. Tanja Rodin. Ovim je predavanjem opisan prvi korak u uključenju subjekata u NIPP, koji se ostvaruje kroz prijavu subjekata u Registar subjekata NIPP-a, a zatim i prijavom izvora prostornih podataka iz njihove nadležnosti u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Predstavljeni su obrasci koji se koriste tom prilikom, a osmišljeni su kako bi olakšali i uniformirali sam postupak.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin tokom držanja predavanja na 24. NIPP radionici

Predavanje „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoprtal NIPP-a“ održala je dr. sc. Iva Gašparović, koja je kroz ovo predavanje predstavila završni korak u uključenju u NIPP: prijava izvora prostornih podataka u nadležnosti subjekata NIPP-a na Geoportalu NIPP-a i njihov opis metapodacima na Katalogu metapodataka NIPP-a. Ukratko je predstavljena Specifikacija metapodataka NIPP-a v.3.0. koja je implementirana kroz Katalog metapodataka NIPP-a, a opisuje potrebne elemente metapodataka.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović tokom držanja predavanja na 24. NIPP radionici

U nastavku je uslijedilo predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin, čija je svrha bila upoznavanje s osnovama mrežnih usluga koje predstavljaju obvezu za razvoj od strane subjekata NIPP-a, kako je definiranom Zakonom o NIPP-u u koji je prenesena Direktiva INSPIRE.

Posljednje predavanje „GeoHrvatska“ održala je dr. sc. Iva Gašparović koja je kroz ovo predavanje predstavila preglednik GeoHrvatska kojeg uspostavlja, razvija i održava Državna geodetska uprava. GeoHrvatska predstavlja primjer preglednika na kojem se prostorni podaci prikazuju putem interoperabilnih mrežnih usluga koje poslužuju institucije nadležne za njihovo vođenje.

 
PROGRAM 24. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
9:30–9:35 Otvaranje radionice (dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj DGU)  
9:35–9:40 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
9:40–10:20 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:20–10:30 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 24. NIPP radionica  
10:30–10:40 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:40–10:55 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
10:55–11:05 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:05–11:15 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
11:15–11:25 Diskusija  
11:25–11:30 Završetak radionice - Evaluacijski listić 24. NIPP radionica  


Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali