Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

28. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

U okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Državna geodetska uprava je organizirala 28. NIPP radionicu, održanu 18. ožujka 2021. putem virtualne platforme Microsoft Teams. Ova je radionica bila posljednja iz drugog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“, a okupila je ukupno 60 sudionika s područja Zagrebačke, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke županije, te Grada Zagreba, zajedno s predstavnicima Državne geodetske uprave.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Svrha ove radionice je bila podizanje razine znanja i širenja svijesti o NIPP-u, kako bi se predstavnicima subjekata NIPP-a olakšao postupak uključenja u NIPP. Nizom predavanja pokriveni su svi koraci u tom procesu, te su sudionici imali priliku dobiti sve potrebne informacije kako bi mogli i nakon uključivanja u NIPP samostalno poduzimati radnje u cilju kontinuiranog održavanja izvora prostornih podataka i pripadajućih metapodataka iz njihove nadležnosti.

28. NIPP radionicu je otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave. On je ovom prilikom istaknuo jednu od osnovnih djelatnosti DGU kao primarnog stvaratelja prostornih podataka, a zatim i objedinjavanje i distribuiranje prostornih podataka svih državnih tijela Republike Hrvatske, ali i obveze DGU prema Europskoj komisiji u pogledu provođenja NIPP-a. Sudionicima se obratila i mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja se osvrnula na prekršajne odredbe Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) kojim je definirano prema članku 33. „ako subjekt NIPP-a svojim djelovanjem ili neispunjavanjem obveza propisanih ovim Zakonom prouzroči štetu za koju temeljem prava Europske unije odgovornost snosi Republika Hrvatska, troškove tako nastale štete snosi subjekt NIPP-a.”.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 28. NIPP radionice

Mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP, također je pozdravio sve prisutne predstavivši navedeni projekt i program same 28. NIPP radionice, te je potom nastavio s prvim, uvodnim predavanjem pod nazivom „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“. Ovo je predavanje naglasilo važnost dostupnosti prostornih podataka u realnom vremenu, što se pokazalo od iznimne važnosti u nedavnim događanjima, prvenstveno potresima, ali i poplavama, požarima i epidemijama. Zbog sveg navedenog, potrebno je uspostaviti Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka koja uključuje izvore prostornih podataka tijela javne vlasti kako bi oni bili na raspolaganju građanima, ali i kako bi se potaknulo međusobno korištenje izvora prostornih podataka između subjekata NIPP-a, umjesto da svaka institucija stvara vlastite izvore, čime se značajno štede novčani i vremenski resursi.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija prilikom držanja predavanja na 28. NIPP radionici

Nakon uvodnog predavanja, uslijedio je kratki upitnik, osmišljen kako bi se kroz interakciju sa sudionicima dobila povratna informacija o poznavanju i razumijevanju NIPP-a, te o vrsti, formatu i drugim informacijama koje opisuju izvore prostornih podataka iz nadležnosti subjekata NIPP-a. Značajni su odgovori dobiveni na drugo pitanje iz upitnika, koji pokazuju da se velik dio sudionika, njih 44,4%, u dosadašnjem radu nije susreo s NIPP-om.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju da se 44,4% sudionika do sada nije susrelo s NIPP-om

Odgovori dobiveni na treće pitanje iz upitnika pokazuju da sudionici dobro razumiju svrhu NIPP-a nakon održanog uvodnog predavanja, među kojima je istaknuto povećanje dostupnosti prostornih podataka, mogućnost kombiniranja prostornih podataka iz različitih izvora i razvijanje usluga s dodanom vrijednošću od trećih strana. Primijećeno je i učestalo pogrešno shvaćanje sudionika o svrsi NIPP-a kao „stvaranje jedne velike, centralizirane baze podataka“, na što je obraćena posebna pozornost kako bi se naglasilo da ovaj odgovor nikako ne predstavlja svrhu NIPP-a.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 3. pitanje iz upitnika koji pokazuju dobro razumijevanje svrhe NIPP-a od strane sudionika nakon održanog uvodnog predavanja

Kako bi se osiguralo buduće korištenje prostornih podataka tijela javne vlasti, potrebno je da oni ispunjavaju određene uvjete, od kojih je jedan da se uspostavljaju, održavaju i pohranjuju u elektroničkom obliku. Odgovori dobiveni na 7 pitanje koje pokriva upravo ovu tematiku, pokazuju da velik broj ispitanika i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke u analognom obliku.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 7. pitanje koji pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samuprave i dalje uspostavlja, održava i razvija prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku

Također su značajni odgovori dobiveni na deseto pitanje iz upitnika, koji pokazuju na slabo korištenje proizvoda NIPP-a od strane sudionika. Ovi su odgovori potvrdili potrebu za provođenjem ovakvih radionica, kako bi se proširila svijest o NIPP-u i njegovim proizvodima, te razumijevanje istih.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 10. pitanje iz upitnika koji pokazuju da 44,4% sudionika ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu

Predavanje „Registri NIPP-a“ mr. sc. Tanje Rodin koje je uslijedilo nakon upitnika, predstavilo je sudionicima zakonske osnove i definicije subjekata NIPP-a. Posebno je razrađena definicija prostornih podataka kako bi se prisutnim predstavnicima subjekata NIPP-a olakšalo prepoznavanje prostornih podataka iz njihove nadležnosti, ali i obveze koje su dužni ispuniti prema Zakonu o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 28. NIPP radionici

Uslijedilo je predavanje „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“ dr. sc. Ive Gašparović kojim je predstavljen Geoportal NIPP-a, kao jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a, čija uspostava, razvoj i održavanje predstavljaju obvezu DGU. Sastavni dio Geoportala NIPP-a je Katalog metapodataka NIPP-a, u koji subjekti NIPP-a prijavljuju izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti, te ih opisuju metapodacima.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 28. NIPP radionici

Osnove mrežnih usluga i razvoj mrežnih usluga pregleda i preuzimanja predstavljaju jednu od obveza subjekata NIPP-a, a predstavljene su predavanjem „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin.

Jedan od ciljeva NIPP-a je upotreba interoperabilnih usluga kako bi se prostorni podaci koje one poslužuju mogli kombinirati u razne svrhe, te kako bi bili na raspolaganju širem građanstvu. U tu je svrhu DGU razvila preglednik GeoHrvatska, predstavljen kroz predavanje „GeoHrvatska“ dr. sc. Ive Gašparović.

Državna geodetska uprava planira i treći ciklus radionica namijenjenih prvenstveno subjektima NIPP-a, koje će biti usmjerene na praktičan rad s metapodacima u Katalogu metapodataka na Geoportalu NIPP-a.
 
PROGRAM 28. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
9:30–9:35 Otvaranje radionice (dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj DGU)  
9:35–9:40 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
9:40–10:20 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:20–10:30 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 28. NIPP radionica  
10:30–10:40 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:40–10:55 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
10:55–11:05 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:05–11:15 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
11:15–11:25 Diskusija  
11:25–11:30 Završetak radionice - Evaluacijski listić 28. NIPP radionica  

Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali