Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

21. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Dvadeset prva u nizu NIPP radionica iz novog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom “Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka“ održana je 4. veljače 2021. godine kao virtualna radionica putem platforme Microsoft Teams. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava, a bila je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Ovoj radionici je prisustvovalo 54 sudionika s navedenih područja zajedno s djelatnicima DGU, a održana je u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a".
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Radionicu je otvorila mr. sc. Ljerka Marić koja je ovom prilikom predstavila DGU i djelatnosti u njenoj nadležnosti. Posebice se osvrnula na Zakon o NIPP-u (56/13, 52/18, 50/20) kojim je Direktiva INSPIRE prenesena u hrvatsko zakonodavstvo, kao i obveze koje iz njega proizlaze. Osim toga, naglasila je da je osnovni cilj navedenog Zakona učiniti prostorne podatke u nadležnosti subjekata NIPP-a dostupnima, za što je potrebna suradnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao subjekta NIPP-a i Državne geodetske uprave. Prisutne je pozdravio i mr. sc. Tomislav Ciceli, koji je predstavio program 21. NIPP radionice, a zatim i projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru kojeg se ova radionica održavala. Cilj ovog projekta je povećanje broja subjekata NIPP-a, te je u tu svrhu pokrenut novi ciklus radionica u sklopu kojeg je održana i ova NIPP radionica.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić prilikom otvaranja 21. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Prvo predavanje pod nazivom „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovo predavanje je bilo posvećeno načinu uspostave i zahtjevima za održavanje i daljnji razvoj NIPP-a. Obzirom na suvremene tehnologije prikupljanja prostornih podataka, naglašena je velika količina prostornih podataka (Big Data) čija je dostupnost potrebna u realnom vremenu, što nije moguće ostvariti prijenosom preko USB-a, DVD-a i sličnih uređaja, već je potrebno razviti interoperabilne mrežne usluge koje su za subjekte NIPP-a obavezne prema Zakonu o NIPP-u.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija, prilikom držanja predavanja na 21. NIPP radionici

Zatim je uslijedio kratki upitnik u kojem su sudionici odgovarali na pitanja o poznavanju NIPP-a i prostornim podacima iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dobiveni odgovori su pokazali da se veći broj sudionika do sada nije susreo s NIPP-om, te da velik broj njih ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu. Ovakav rezultat je potvrdio potrebu za provođenjem novog ciklusa radionica, kako bi se subjekti NIPP-a upoznali s novim proizvodima NIPP-a i njihovim mogućnostima.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika. Od ukupno dobivena 32 odgovora, 40,6% sudionika se u svom dosadašnjem radu nije susrelo s NIPP-om
Slika prikazuje odgovore dobivene na 10. pitanje iz upitnika. Od ukupno dobivena 32 odgovora, 56,3% sudionika ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu

Nakon upitnika uslijedilo je predavanje mr. sc. Tanje Rodin „Registri NIPP-a“ koje je obuhvatilo objašnjenje pojedinih odredaba Zakona o NIPP-u koje se odnose na definicije subjekata NIPP-a kao tijela javne vlasti i definicije samih prostornih podataka. Dan je pregled okvirnog popisa tema prostornih podataka u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zakonska osnova nad njima. Ove definicije su nužne kako bi se mogla jasno definirati nadležnost subjekata NIPP-a.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 21. NIPP radionici

Dr. sc. Iva Gašparović je u predavanju „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“ prikazala sastavne funkcionalnosti Geoportala NIPP-a kojeg uspostavlja, održava i razvija Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP. Jedan od njegovih sastavnih dijelova je Katalog metapodataka, čiji su elementi detaljno objašnjeni, kako bi subjekti NIPP-a uspješno izvršili završni korak u uključenju u NIPP – prijava izvora prostornih podataka iz njihove nadležnosti u NIPP.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 21. NIPP radionici

Kroz predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanja Rodin je objasnila INSPIRE mrežne usluge i standarde koji se koriste u njihovoj implementaciji kako bi se osigurala interoperabilnost usluga, kao i dostupnost i ažurnost prostornih podataka, na što su subjekti NIPP-a obavezni temeljem Zakona o NIPP-u.

Završno predavanje „GeoHrvatska“ održala je dr. sc. Iva Gašparović koja je predstavila preglednik GeoHrvatska kao novi proizvod Državne geodetske uprave, namijenjen građanima, koji je trenutno u fazi probnog rada.
 
PROGRAM 21. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:05 Otvaranje radionice (mr. sc. Ljerka Marić)  
10:05–10:15 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:15–10:55 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:55–11:10 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 21. NIPP radionica  
11:10–11:30 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:30–11:40 Pauza  
11:40–12:05 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:05–12:30 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
12:30–12:40 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:40–13:00 Diskusija  
13:00 Završetak radionice - Evaluacijski listić 21. NIPP radionica  


Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali