Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

20. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Dana 3. veljače održana je 20. NIPP radionica u obliku webinara putem virtualne platforme Microsoft Teams. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a", koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Ova radionica iz novog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“ bila je namijenjena jedinicama s područja Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, te Grada Zagreba, a okupila je njihovih 35 predstavnika.

Radionicu je otvorio Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, koji je pozdravio sve prisutne i ukratko opisao začetak i razvoj zakonodavne osnove NIPP-a u Republici Hrvatskoj, ostvarene kroz Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina još 2007. godine, odnosno danas aktualnog Zakona o NIPP-u i njegovim izmjenama i dopunama (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
Slika prikazuje Antonia Šustića, zamjenika glavnog ravnatelja DGU, prilikom otvaranja 20. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Sudionicima radionice potom se obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je predstavila Sektor za IPP i njegove unutarnje ustrojstvene jedinice, posebice Službu za NIPP, nadležnu za provedbu Zakona o NIPP-u i koordinaciju provedbe i razvoja NIPP-a u Republici Hrvatskoj. Također je istaknula osnovni cilj NIPP: učiniti prostorne podatke iz nadležnosti subjekata NIPP-a dostupnima, kako građanima, tako i privatnom sektoru, te omogućiti ponovnu uporabu prostornih podataka. Prisutne je zatim pozdravio i mr. sc. Tomislav Ciceli, koji je predstavio program radionice, a zatim i ESF projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ u sklopu kojeg se radionica provodi, njegove elemente i osnovne ciljeve.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, prilikom pozdravnog govora na 20. NIPP radionici

Nakon otvaranja radionice uslijedilo je predavanje mr. sc. Tomislava Cicelija: „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“. Ovo predavanje je obuhvatilo detaljan pregled razvoja prostornih podataka i njihovog životnog ciklusa, kao i utvrđen zakonski, strateški, tehnički i vremenski okvir uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a. Posebice se osvrnuo na razvoj proizvoda NIPP-a, pri čemu je posebna značajnost dana podizanju kvalitete, nasuprot dosadašnjeg podizanja kvantitete.

U svrhu dobivanja povratnih informacija od strane sudionika, proveden je kratki upitnik. Ovaj upitnik je sadržavao osnovna pitanja o izvorima prostornih podataka u nadležnosti subjekata NIPP-a, kao i pitanja usmjerena na razinu razumijevanja NIPP-a i njegovih proizvoda. Odgovori su pokazali dobro razumijevanje NIPP-a nakon održanog uvodnog predavanja, ali i nešto slabije korištenje proizvoda NIPP-a, što ukazuje na potrebu za održavanjem ovakvih radionica.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 3. pitanje iz upitnika. Dobiveni odgovori ukazuju na dobro razumijevanje svrhe NIPP-a od strane sudionika radionice
Slika prikazuje odgovore dobivene na 8. pitanje iz upitnika. Dobiveni odgovori ukazuju na dobro razumijevanjeprednosti prijavljivanja prostornih podataka u NIPP od strane sudionika radionice
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika. Od ukupno dobivena 32 odgovora, 31,6% sudionika se u svom dosadašnjem radu nije susrelo s NIPP-om
Slika prikazuje odgovore dobivene na 10. pitanje iz upitnika. Od ukupno dobivena 32 odgovora, 42,1% sudionika ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu

Iz rezultata provedenog upitnika također je vidljivo da veći broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku. Takav način održavanja prostornih podataka predstavlja prepreku u uključenju u NIPP, ali i prepreku u samom korištenju takvih prostornih podataka.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 7. pitanje iz upitnika. Dobiveni odgovori ukazuju da velik broj sudionika i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku.

Potom je uslijedilo predavanje mr. sc. Tanje Rodin „Registri NIPP-a“. Ovo je predavanje bilo usmjereno na prvi korak pri uključenju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP, koji čine prijava u Registar subjekata NIPP-a i prijava u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Objašnjena je zakonodavna osnova za prijavu, ali i nadležnost nad izvorima prostornih podataka.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 20. NIPP radionici

U sljedećem predavanju „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“, dr. sc. Iva Gašparović je predstavila Geoportal NIPP-a, njegove mogućnosti i sastavne dijelove, od kojih je glavni Katalog metapodataka. Prikazani su osnovni elementi metapodataka kako bi se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave olakšao postupak uključenja u NIPP.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 20. NIPP radionici

Predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc Tanje Rodin obuhvatilo je pregled vrsta mrežnih usluga, s posebnim osvrtom na INSPIRE mrežne usluge, koje su subjekti NIPP-a obvezni razviti za prijavljene skupove ili nizove skupova prostornih podataka u svojoj nadležnosti. Na samom kraju je dr. sc. Iva Gašparović predstavila preglednik GeoHrvatska, koji predstavlja praktičnu primjenu NIPP-a namijenjenu široj populaciji.
 
Slika prikazuje zajedničku fotografiju manjeg dijela sudionika 20. NIPP radionice
 
PROGRAM 20. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:05 Otvaranje radionice (Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja)  
10:05–10:15 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:15–10:55 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:55–11:10 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 20. NIPP radionica  
11:10–11:30 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:30–11:40 Pauza  
11:40–12:05 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:05–12:30 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
12:30–12:40 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:40–13:00 Diskusija  
13:00 Završetak radionice - Evaluacijski listić 20. NIPP radionica  


Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali