Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

22. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

U okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Državna geodetska uprava je organizirala 22. NIPP radionicu, održanu 10. veljače 2021., putem virtualne platforme Microsoft Teams. Ova je radionica bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, a prisustvovalo je njihovih 54 predstavnika zajedno s djelatnicima DGU. Ovaj ciklus radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“ ima za cilj pružanje pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku uključenja u NIPP kako bi se povećao broj subjekata NIPP-a kako je definirano u navedenom projektu.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Radionicu je otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, koji je predstavio nadležnost Državne geodetske uprave nad prostornim podacima koji uključuju podatke katastra nekretnina i katastra infrastrukture kao onih najbližih većini subjekata. Posebno je istaknuo nadležnost Državne geodetske uprave nad svim prostornim podacima Republike Hrvatske kako je određeno Direktivom INSPIRE i Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 22. NIPP radionice

Prisutnima se potom obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je istaknula osnovni cilj NIPP-a: učiniti dostupnima prostorne podatke u nadležnosti subjekata NIPP-a na interoperabilan način kako bi od njih imali koristi i građani i privatni sektor za ponovnu uporabu. Sudionike je pozdravio i mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP, koji je ukratko predstavio osnovne elemente projekta i program radionice.

Prvo predavanje pod nazivom „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovo je predavanje bilo usmjereno na pregled prošlog i budućeg razvoja NIPP-a, te na upoznavanje s njegovim ciljevima i svrhom, ali i obvezama koje su subjekti NIPP-a dužni ispuniti prema Zakonu o NIPP-u. Završno je naglašena važnost suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao subjekata NIPP-a i Državne geodetske uprave kao Nacionalne kontaktne točke za NIPP kako bi prostorni podaci bili dostupni što većem broju građana i kako bi se oni u što većoj mjeri koristili, te kako bi se tome ispunila vizija NIPP-a „Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“.
 
Slika prikazuje moderatora 22. NIPP radionice Davora Kršulovića i mr. sc. Tomislava Cicelija tokom držanja predavanja na 22. NIPP radionici

Sastavni dio radionice je bila interakcija sa sudionicima koja je potom uslijedila, ostvarena kroz kratki upitnik. Upitnik je bio usmjeren na razumijevanje osnova i svrhe NIPP-a, kao i na poznavanje prostornih podataka u nadležnosti subjekata NIPP-a. Odgovori su pokazali da se velik broj sudionika do sada nije u svom radu susretao s NIPP-om, čime je potvrđena potreba za provođenjem ovakvih i sličnih radionica.
 
Slika prikazuje odgovore na 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju slabije susretanje sudionika radionice s NIPP-om

Nakon održanog predavanja, sudionici su pokazali dobro razumijevanje svrhe i prednosti NIPP-a, pri čemu se mr. sc. Tomislav Ciceli posebno osvrnuo na jedan od učestalih pogrešnih odgovora, a to je svrha NIPP kao „stvaranje jedne velike, centralizirane baze podataka“.
 
Slika prikazuje odgovore na 3. pitanje iz upitnika koji pokazuju dobro razumijevanje svrhe NIPP-a od strane sudionika radionice

Posebna je pozornost posvećena i pitanju o obliku uspostavljanja, održavanja i pohranjivanja prostornih podataka iz nadležnosti subjekata NIPP-a. Dobiveni odgovori su pokazali da velik broj sudionika i dalje prostorne podatke održava u analognom obliku.
 
Slika prikazuje odgovore na 7. pitanje iz upitnika koji pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku

Sljedeće je predavanje pod nazivom „Registri NIPP-a“ održala mr. sc. Tanja Rodin. Ona je sudionicima predstavila prvi korak u uključenju u NIPP – prijavu u Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Pri tome su prikazane i objašnjene definicije subjekata NIPP-a kao tijela javne vlasti i prostornih podataka u njihovoj nadležnosti prema Zakonu o NIPP-u.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin tokom držanja predavanja na 22. NIPP radionici

Dr. sc. Iva Gašparović je kroz predavanje „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“ objasnila postupak prijave izvora prostornih podataka iz nadležnosti subjekata NIPP-a u Katalog metapodataka NIPP-a, koji je sastavni dio Geoportala NIPP-a.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović tokom držanja predavanja na 22. NIPP radionici

Predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin je bilo usmjereno na upoznavanje s INSPIRE mrežnim uslugama i obvezama subjekata NIPP-a koje uključuju njihov razvoj i implementaciju kako je definirano provedbenim pravilima.

Posljednje predavanje dr. sc. Ive Gašparović „GeoHrvatska“ je bilo namijenjeno predstavljanju preglednika GeoHrvatska. Ovaj preglednik kojeg uspostavlja, razvija i održava Državna geodetska uprava je namijenjen građanstvu, kako bi mogli koristiti službene prostorne podatke tijela javne vlasti Republike Hrvatske.

 
PROGRAM 22. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:05 Otvaranje radionice (dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj DGU)  
10:05–10:15 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:15–10:55 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:55–11:10 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 22. NIPP radionica  
11:10–11:30 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:30–11:40 Pauza  
11:40–12:05 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:05–12:30 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
12:30–12:40 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:40–13:00 Diskusija  
13:00 Završetak radionice - Evaluacijski listić 22. NIPP radionica  


Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali