Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

33. NIPP radionica

Trideset treća NIPP radionica održana je 7.3.2023. u organizaciji Državne geodetske uprave kao „online“ radionica putem Microsoft Teams platforme. Namjena 33. NIPP radionice je bila poticanje rada na harmonizaciji podataka u nadležnosti tijela javne vlasti u svrhu ispunjavanja obveza zadanih INSPIRE direktivom i Zakonom o NIPP-u. 
 
Harmonizacija podataka podrazumijeva prevođenje iz postojećeg modela podataka u model podataka definiran INSPIRE direktivom i pratećom zakonskom regulativom. Prepoznata je kao područje s nedostatnim ulaganjima od strane subjekata NIPP-a, a predstavlja jednu od osnovnih koraka u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a. Stoga je Državna geodetska uprava kao Nacionalne kontaktna točka pripremila radionicu na kojoj je fokus bio na praktičnom radu s podacima u FME programskom alatu. 
 
Slika prikazuje isječak FME radne plohe za temu Hidrografija

FME (Feature Manipulation Engine) je platforma za integraciju podataka koja omogućava jednostavniji postupak harmonizacije podataka korištenjem INSPIRE dodataka za FME. Ovaj postupak obuhvaća učitavanje ulaznih podataka i spajanje potrebnih „transformera“ kako bi se dobili INSPIRE harmonizirani izlazni podaci. Korisnici su mogli pratiti detaljno svaki korak u postupku harmonizacije podataka i pobliže se upoznati s zahtjevima pojedinih tema sukladno specifikacijama podataka.

FME programsko rješenje je nabavljeno u okviru ERDF projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ čiji je cilj bio povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem INSPIRE usklađenih mrežnih usluga, a provodila ga je Državna geodetska uprava.
 
Slika prikazuje grafiku izlaznih harmoniziranih podataka za temu Hidrografija

U okviru INSPIRE-a postoje 34 teme prema kojima je moguća harmonizacija podataka sukladno specifikacijama podataka, a za rad na 33. NIPP radionici odabrane su teme Hidrografija (Hydrography), Prometne mreže (Transport networks), Korištenje zemljišta (Land use) i Zgrade (Buildings) u nadležnosti Grada Zagreba. Rezultat radionice su podaci harmonizirani sukladno INSPIRE-u u obliku *.gml datoteke. Završno su provedene validacije dobivenih izlaznih podataka putem INSPIRE Referentnog Validatora te su otklonjene greške. Za harmonizirane podatke uskoro će biti dostupne i mrežne usluge pregleda i preuzimanja.
 
U radionici su sudjelovali djelatnici Nacionalne kontaktne točke, predstavnici tvrtki conterra i Multisoft d.o.o. koje na tržište stavljaju FME te predstavnici grada Zagreba.
 
Državna geodetska uprava i nadalje kontinuirano nastoji olakšati subjektima NIPP-a u ispunjavanju njihovih obveza kako bi se što jednostavnije izvršili radovi na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.