Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

31. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Niz radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)“ završen je 31. NIPP radionicom koja je održana 12. svibnja 2021.

Državna geodetska uprava je u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP pokrenula niz aktivnosti kojima je cilj bio proširivanje znanja u svrhu učinkovitog uključivanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP, a jedna od osnovnih aktivnosti bila je održavanje radionica. Tako je u razdoblju od veljače do svibnja 2021. ukupno održano 11 NIPP radionica na kojima su sudjelovali predstavnici iz 247 različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Održavanje navedenih radionica, uključujući i završnu 31. NIPP radionicu, je organizirano u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Državna geodetska uprava. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje razine znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi se posebice jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključile u uspostavu i provedbu NIPP-a prema Zakonu o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
Slika prikazuje Antonia Šustića, zamjenika glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 31. NIPP radionice

31. NIPP radionicu je otvorio Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, koji je ovom prilikom predstavio Državnu geodetsku upravu kao jednu od 12 upravnih organizacija u Republici Hrvatskoj koja je nadležna za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. Istaknuo je pri tome da je jedan od glavnih ciljeva NIPP-a pružanje što kvalitetnijih usluga. U tu svrhu DGU ulaže napore kako bi prostorni podaci tijela javne vlasti Republike Hrvatske bili dostupni ne samo profesionalnim korisnicima, nego i građanima. U tu svrhu Državna geodetska uprava uspostavlja i razvija preglednik GeoHrvatska koji je namijenjen građanima.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, načelnicu Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, prilikom pozdravnog govora na 31. NIPP radionici

Prisutne je potom pozdravila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, u okviru kojeg se provode aktivnosti koordinacije uspostave NIPP-a u Republici Hrvatskoj. Načelnica Marić je istaknula obvezu uključivanja u NIPP kako je definirano Zakonom o NIPP-u kojim je Direktiva INSPIRE prenesena u hrvatsko zakonodavstvo, a obvezujuća je za sve zemlje članice Europske unije. Uslijedilo je predstavljanje programa 31. NIPP radionice, kao i navedenog projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ od strane voditelja projekta, mr. sc. Tomislava Cicelija.
 
Slika prikazuje moderatora 31. NIPP radionice Davora Kršulovića i mr. sc. Tomislava Cicelija prilikom držanja predavanja na 31. NIPP radionici

Mr. sc. Tomislav Ciceli održao je prvo iz niza predavanja pod nazivom „Uvod u NIPP; svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“. Ovo je predavanje obuhvatilo cjelokupan pregled uspostave, razvoja i održavanja NIPP-a u Republici Hrvatskoj kroz zakonski, strateški, vremenski i tehnički okvir. Posebna je pažnja posvećena razumijevanju i korištenju prostornih podataka, kao i samog NIPP-a, posebice gledano iz perspektive nedavnih događanja (poplave, požari, potresi, epidemija). Također je naglašena sve veća prisutnost širokog raspona različitih novih metoda prikupljanja prostornih podataka koje rezultiraju izuzetno velikim količinama prostornih podataka. Kako bi oni bili dostupni, te kako bi ih se moglo višestruko koristiti i kombinirati, potrebno je uspostaviti infrastrukturu prostornih podataka.

Nakon uvodnog predavanja, uslijedila je interakcija sa sudionicima, ostvarena kroz kratki, anonimni upitnik, čiji su rezultati ukazali na potrebu za održavanjem ovakvih i sličnih radionica, kako bi se NIPP i njegovi proizvodi (Registri NIPP-a, Geoportal NIPP-a, preglednik GeoHrvatska) uspješno koristili.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 1. i 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju da da se velik broj sudionika do sada nije susreo sa Zakonom o NIPP-u, kao ni samim NIPP-om
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 11. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da su potrebna dodatna ulaganja kako bi Geoportal NIPP-a široko koristio                      

Značajni su odgovori dobiveni na 7. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da od ukupno 55 ispitanika, njih 35 (63,6%) i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 7. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da od ukupno 55 ispitanika, njih 35 (63,6%) i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku.

Predavanje mr. sc. Tanje Rodin pod nazivom „Registri NIPP-a“ predstavilo je uspostavu i održavanje Registara NIPP-a (Registra subjekata NIPP-a i Registra izvora prostornih podataka NIPP-a), kao i njihov sadržaj, kako je propisano Zakonom o NIPP-u. Kako Registri NIPP-a predstavljaju prvi korak u uključenju u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, ovim je predavanjem predstavljen cijeli postupak, uz prethodne definicije prostornih podataka i opise tema NIPP-a, kako bi predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogli samostalno razlučivati nadležnost nad prostornim podacima.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavaja na 31. NIPP radionici

Uslijedilo je predavanje „Geoportal NIPP-a/Katalog metapodataka NIPP-a“ mr. sc. Tanje Rodin, koja je ovim predavanjem upoznala prisutne sa sljedećim korakom u uključenju u NIPP. Tako je predstavljen jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a – Geoportal NIPP-a – zajedno s njegovim osnovnim elementima i funkcionalnostima. Kako bi se predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave olakšao unos metapodataka za izvore prostornih podataka iz njihove nadležnosti, na praktičnom je primjeru prikazano ispunjavanje predloška, te su objašnjeni elementi.

Predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin obuhvatilo je osnove mrežnih usluga, čiji je razvoj obveza za subjekte NIPP-a temeljem Zakona o NIPP-u. Predstavljeni su dostupni standardi za implementaciju mrežnih usluga, te njihovi najčešće korišteni klijenti i poslužitelji.

Posljednje predavanje „GeoHrvatska“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovo je predavanje predstavilo preglednik GeoHrvatska, koji je namijenjen građanima. Preglednik GeoHrvatska je jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a, a predstavlja objedinjeno mjesto na kojem se mogu vizualizirati prostorni podaci subjekata NIPP-a.

 
PROGRAM 31. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
9:30–9:35 Otvaranje radionice (Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja DGU)  
9:35–9:40 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
9:40–10:20 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:20–10:30 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 31. NIPP radionica  
10:30–10:40 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:40–10:55 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:55–11:05 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:05–11:15 GeoHrvatska (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
11:15–11:25 Diskusija  
11:25–11:30 Završetak radionice - Evaluacijski listić 31. NIPP radionica  

Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali