Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

30. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Treći ciklus NIPP radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“ završen je 30. NIP radionicom koja je održana 20. travnja 2021. kao virtualna radionica putem mrežne platforme Microsoft Teams.

Državna geodetska uprava je u srpnju 2020. pokrenula aktivnosti uključenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP u cilju ispunjenja obveza definiranih Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20). Primarno su ove aktivnosti usmjerene na organizaciju i održavanje edukativnih NIPP radionica, te su do sada održana tri ciklusa namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima je sudjelovalo njih više od 280.
 
Slika prikazuje strukturu prijavljenih sudionika 30. NIPP radionice
Posebna je novost 30. NIPP radionice sudjelovanje studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radionici, što predstavlja važan korak u obrazovanju mladih stručnjaka, te daljnjoj izgradnji i razvoju NIPP-a.
 
Slika prikazuje Antonia Šustića, zamjenika glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 30. NIPP radionice

30. NIPP radionicu je otvorio Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, istaknuvši ovom prilikom nadležnost Državne geodetske uprave nad tri materijalna propisa: Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Također je naglasio jednu od osnovnih svrha ove radionice, a to je približavanje geoprostornih podataka i informacija kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka svima onima koji te podatke trebaju.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, načelnicu Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, prilikom pozdravnog govora na 30. NIPP radionici

Prisutnima se potom obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je naglasila osnovni cilj ove radionice – proširivanje znanja u svrhu učinkovitog uključenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP. Program 30. NIPP radionice i projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ u okviru kojeg je održana i 30. NIPP radionica predstavio je mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj navedenog projekta.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Prvo iz niza predavanja pod nazivom „Uvod u NIPP; svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovim je predavanjem predstavljena uspostava i razvoj NIPP-a, kao i sve ostale komponente NIPP-a koje odgovaraju na razna pitanja o izvorima prostornih podataka kao što su: kako su oni nastali, tko je za njih nadležan, gdje se nalaze, odgovaraju li njihovoj potrebi, u kakvom su formatu i mnoga druga.

Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija prilikom držanja predavanja na 30. NIPP radionici

Uslijedila je kratka interakcija sa sudionicima, ostvarena kroz anonimni upitnik, čija je namjena bila dobivanje povratnih informacija od strane sudionika o poznavanju, razumijevanju i korištenju NIPP-a. Dobiveni rezultati su pokazali dobro razumijevanje NIPP-a nakon održanog predavanja, ali i potrebu za dodatnim ulaganjima kako bi koristi NIPP-a bile široko prepoznate.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju da se od 36 ispitanika njih 27,8% u dosadađnjem radu nije susrelo s NIPP-omSlika prikazuje odgovore dobivene na 11. pitanje iz upitnika koji pokazuju da od ukupno 36 ispitanika njih 33,3% ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu

Prvi korak u uključenju u NIPP je predstavljen predavanjem „Registri NIPP-a“ mr. sc. Tanje Rodin. Registri NIPP-a su Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a, a njihov je sadržaj propisan Zakonom o NIPP-u.  Kroz ovo su predavanje dane definicije subjekata NIPP-a i prostornih podataka, te opisi tema NIPP-a kako bi se olakšalo prepoznavanje nadležnosti nad prostornim podacima.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 30. NIPP radionici

Nakon Registara NIPP-a, sljedeći je korak unos metapodataka za prijavljene izvore prostornih podataka u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predstavljen predavanjem „Geoportal NIPP-a/Katalog metapodataka NIPP-a“ dr. sc. Ive Gašparović. Geoportal NIPP-a je jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a, a ovim su predavanjem prikazani njegovi osnovni elementi i funkcionalnosti. Također je na primjeru prikazan praktičan unos metapodataka prema odabranom predlošku.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 30. NIPP radionici

Predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin bilo je usmjereno na pružanje kvalitetne teorijske osnove o mrežnim uslugama, te su tako prikazani osnovni standardi za prvenstveno mrežne usluge pregleda (WMS, WMTS) i preuzimanja (WFS, ATOM), ali i drugi dostupni standardi i mrežne usluge.

Završno predavanje pod nazivom „GeoHrvatska“ održala je dr. sc. Iva Gašparović. Ovim je predavanjem predstavljen preglednik GeoHrvatska, jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a namijenjen građanima kojeg uspostavlja, održava i razvija Državna geodetska uprava.

Po završetku predavanja, održana je kratka diskusija kako bi se razriješile nedoumice sudionika i dodatno razjasnila određena pitanja te je provedena evaluacija radionice od strane sudionika, koja je pokazala da je većina njih ocijenila radionicu ocjenom odličan.
Slika prikazje rezultate evaluacije radionice od strane sudionika, koji pokazuju da je većina sudionika ocijenila radionicu ocjenom odličan

Održavanje 30. NIPP radionice organizirano je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Državna geodetska uprava.

 
PROGRAM 30. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
9:30–9:35 Otvaranje radionice (Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja DGU)  
9:35–9:40 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
9:40–10:20 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:20–10:30 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 30. NIPP radionica  
10:30–10:40 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:40–10:55 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
10:55–11:05 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:05–11:15 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
11:15–11:25 Diskusija  
11:25–11:30 Završetak radionice - Evaluacijski listić 30. NIPP radionica  

Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali