Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

27. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

27. NIPP radionica iz novog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)“ održana je 16.3.2021. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, putem virtualne platforme Microsoft Teams. Prisustvovalo je ukupno 47 sudionika iz Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Splitsko-dalmatinske, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Karlovačke županije, zajedno s djelatnicima DGU.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave otvorio je radionicu, te je ovom prilikom istaknuo važnu ulogu Državne geodetske uprave kao Nacionalne točke za NIPP koja nadzire provedbu i korištenje NIPP-a. Osvrnuo se i na posljednju izmjenu Zakona o NIPP-u (NN 50/20), kojom je glavni ravnatelj DGU imenovan za predsjednika Vijeća NIPP-a, tijela koje Vladi RH predlaže strategiju, operativne programe i druge akte od važnosti za NIPP, promiče uspostavu, održavanje i razvoj izvora prostornih podataka i njihovih metapodataka, te obavlja i druge poslove.
 
Slika prikazuje Antonia Šustića, zamjenika glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 27. NIPP radionice

Sudionicima 27. NIPP radionice potom se obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je pozdravila sve prisutne i naglasila važnost dostupnosti prostornih podataka tijela javne vlasti Republike Hrvatske, kako je definirano Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) u koji je prenesena Direktiva INSPIRE, kako bi se ispunile obveze prema Europskoj komisiji. Prisutne je zatim pozdravio mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP, koji je ukratko predstavio navedeni projekt i program 27. NIPP radionice.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, načelnicu Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, prilikom uvodne riječi na 27. NIPP radionici

Svrha ove radionice je bila upoznavanje s osnovama NIPP-a i samim procesom uključenja u NIPP, kako bi se taj postupak olakšao za nove subjekte, te kako bi se osigurao njihov daljnji samostalni rad s izvorima prostornih podataka i pripadajućih metapodataka iz njihove nadležnosti.

27. NIPP radionica je započela s predavanjem „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ koje je održao mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovo je predavanje predstavilo razvoj i uspostavu NIPP-a, te obveze koje iz njega proizlaze, a poseban je naglasak stavljen na koristi koje NIPP donosi. Također je objašnjen životni ciklus prostornog podatka, kako bi se taj ciklus približio sudionicima, te kako bi se kao najvažnija faza ovog ciklusa naglasila posljednja faza – dijeljenje prostornih informacija.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija, prilikom držanja predavanja na 27. NIPP radionici
 
Nakon ovog predavanja, uslijedila je interakcija sa sudionicima kroz kratki upitnik. Cilj ovog upitnika je bio dobivanje povratnih informacija od strane sudionika o poznavanju NIPP-a, njegovih prednosti i korištenju njegovih proizvoda, prvenstveno Geoportala NIPP-a. Dobiveni odgovori su pokazali da se veći broj sudionika u dosadašnjem radu nije susreo s NIPP-om, čime se potvrdila potreba za održavanjem ovakvih radionica.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da se 41,7% sudionika do sada nije susrelo s NIPP-om

Značajni su i odgovori dobiveni na sedmo pitanje iz upitnika, koji pokazuju da velik broj sudionika i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku, što predstavlja prepreku u njihovom daljnjem korištenju.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 7. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da velik broj sudionika i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje svoje prostorne podatke u analognom obliku

Odgovori dobiveni na 10. pitanje iz upitnika pokazuju da čak polovica sudionika ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu, što ukazuje na potrebu za širenjem svijesti i korištenju NIPP-a i njegovih proizvoda.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 10. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da polovica sudionika ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu

Predavanje „Registri NIPP-a“ mr. sc. Tanje Rodin koje je uslijedilo nakon upitnika, predstavilo je prvi korak u uključenju u NIPP kroz prijavu subjekta u Registar subjekata NIPP-a, a zatim i kroz prijavu izvora prostornih podataka u nadležnosti subjekata u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Dane su Zakonske osnove postanka subjekta NIPP-a, kao i zakonska definicija izvora prostornih podataka NIPP-a.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 27. NIPP radionici

Sljedeće je predavanje Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a održala je dr. sc. Iva Gašparović. Ovo predavanje je predstavilo jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a, koji je ujedno Državna geodetska uprava obavezna uspostaviti, razvijati i održavati. Sastavni dio Geoportala NIPP-a je Katalog metapodataka NIPP-a u kojem se izvori prostornih podataka (prethodno prijavljeni u Registar izvora prostornih podataka) opisuju metapodaci, što predstavlja obvezu za subjekte NIPP-a.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 27. NIPP radionici

Razvoj mrežnih usluga za postojeće skupove ili nizove skupova prostornih podataka u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave također predstavlja zakonsku obvezu za subjekte NIPP-a, a predstavljen je predavanjem „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin. Kroz ovo predavanje sudionici su se mogli upoznati s osnovama mrežnih usluga, a detaljnije su prikazane mrežne usluge pregleda i preuzimanja i njihovi OGC standardi – WMS i WFS.

Posljednjim predavanjem pod nazivom „GeoHrvatska“ dr. sc. Ive Gašparović, sudionici su imali priliku upoznati se s preglednikom GeoHrvatska koji uspostavlja, razvija i održava Državna geodetska uprava. Preglednik GeoHrvatska je namijenjen građanima, a njime se službeni prostorni podaci tijela javne vlasti Republike Hrvatske poslužuju na interoperabilan način putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.

 
PROGRAM 27. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
9:30–9:35 Otvaranje radionice (Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja DGU)  
9:35–9:40 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
9:40–10:20 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:20–10:30 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 27. NIPP radionica  
10:30–10:40 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:40–10:55 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
10:55–11:05 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:05–11:15 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
11:15–11:25 Diskusija  
11:25–11:30 Završetak radionice - Evaluacijski listić 27. NIPP radionica  

Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali