Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

23. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

23. NIPP radionica, kao posljednja iz prvog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka“ održana je 11. veljače 2021. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava putem virtualne platforme Microsoft Teams u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sudionici radionice su bili predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske, Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke županije. Ukupno je prisustvovalo 54 sudionika, uključujući djelatnike DGU.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
23. NIPP radionicu je otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, koji se osvrnuo na nedavna događanja, posebice na području Sisačko-moslavačke županije, koja su pokazala potrebu za pravovremenim, žurnim i točnim prostornim podacima. Također je naglasio važnost široke uporabe prostornih podataka, za čiji je velik broj nadležna upravo DGU.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 23. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Prisutne je pozdravila i mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, koja je ukratko predstavila Sektor za IPP i njegovu unutarnju ustrojstvenu jedinicu nadležnu za provedbu Zakona o NIPP-u – Službu za NIPP. Sudionicima se uvodno obratio i mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP, predstavivši navedeni projekt i program same radionice.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, načelnicu Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, prilikom otvaranja 23. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Nakon otvaranja radionice uslijedilo je prvo predavanje pod nazivom „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ koje je održao mr. sc. Tomislav Ciceli. Ovo predavanje je dalo prikaz uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a kroz pregled zakonskog, tehničkog, strateškog i vremenskog okvira NIPP-a. Osim toga, istaknute su aktivnosti širenja svijesti i podrške dionicima NIPP-a kroz do sada održanih 11 tematskih konferencija i 18 radionica.
 
Slika prikazuje moderatora 23. NIPP radionice Davora Kršulovića i mr. sc. Tomislava Cicelija tokom držanja predavanja na 23. NIPP radionici

Potom je uslijedio kratki upitnik, u kojem su sudionici radionice odgovarali na pitanja o osnovama i razumijevanju svrhe NIPP-a, te o izvorima prostornih podataka iz njihove nadležnosti. U ovom području sudionici su nakon održanog uvodnog predavanja pokazali dobro razumijevanje svrhe i prednosti koje NIPP donosi.
 
Slika prikazuje odgovore na 3. pitanje iz upitnika koji pokazuju dobro razumijevanje svrhe NIPP-a nakon održanog predavanja
Slika prikazuje odgovore na 8. pitanje iz upitnika koji pokazuju dobro razumijevanje prednosti prijavljivanja prostornih podataka uz nadležnosti subjekata NIPP-a u NIPP

Značajni su odgovori dobiveni na 2. i 10. pitanje iz upitnika, koji su pokazali slabo susretanje s NIPP-om i njegovim osnovnim proizvodom – Geoportalom NIPP-a, što potvrđuje potrebu za provođenjem ovog projekta i održavanjem radionica.
 
Slika prikazuje odgovore na 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju na slabo susretanje sudionika radionice s NIPP-om
Slika prikazuje odgovore na 10. pitanje iz upitnika koji pokazuju slabo korištenje Geoportala NIPP-a od strane sudionika radionice

Kroz upitnik je također dobivena povratna informacija o obliku uspostave, održavanja i pohranjivanja prostornih podataka u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz koje je vidljivo da velik broj njih i dalje prostorne podatke održava u analognom obliku.
 
Slika prikazuje odgovore na 7. pitanje iz upitnika koji pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku

Sljedeće predavanje „Registri NIPP-a“ je održala mr. sc. Tanja Rodin. Ovim je predavanjem opisan prvi korak u uključenju subjekata u NIPP, odnosno prijava subjekata u Registar subjekata NIPP-a, kao i izvora prostornih podataka iz njihove nadležnosti u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Također je dana zakonska osnova postanka subjekta NIPP-a i nadležnost nad izvorima prostornih podataka.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin tokom držanja predavanja na 23. NIPP radionici

Završni korak uključenja jedinica lokalne i područne samouprave u NIPP je prikazan kroz predavanje dr. sc. Ive Gašparović pod nazivom „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“. Ona je u svom predavanju predstavila Geoportal NIPP-a koji uspostavlja, održava i razvija Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP. Pri tome su prikazane njegove mogućnosti i sastavni dijelovi, a kao jedan od njih posebno je predstavljen Katalog metapodataka NIPP-a i njegovi elementi koje su subjekti NIPP-a dužni ispuniti za izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović tokom držanja predavanja na 23. NIPP radionici

Predavanje „Mrežne usluge“ mr. sc. Tanje Rodin obuhvatilo je pregled i razvoj INSPIRE mrežnih usluga koje su subjekti NIPP-a obvezni razviti za skupove i nizove skupova prostornih podataka iz svoje nadležnosti. Dane su definicije mrežnih usluga i objašnjen njihov način funkcioniranja.

Dr. sc. Iva Gašparović je održala posljednje predavanje pod nazivom „GeoHrvatska“. Ovim je predavanjem prikazan osnovni cilj NIPP-a: učiniti prostorne podatke tijela javne vlasti Republike Hrvatske dostupnima građanima, što DGU ostvaruje uspostavom preglednika GeoHrvatska, namijenjenog široj populaciji.

 
PROGRAM 23. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:05 Otvaranje radionice (dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj DGU)  
10:05–10:15 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:15–10:55 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:55–11:10 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 23. NIPP radionica  
11:10–11:30 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:30–11:40 Pauza  
11:40–12:05 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:05–12:30 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
12:30–12:40 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
12:40–13:00 Diskusija  
13:00 Završetak radionice - Evaluacijski listić 23. NIPP radionica  


Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali