Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

29. NIPP radionica u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a"

Treći ciklus NIPP radionica pod zajedničkim nazivom “Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)“ otvoren je 29. NIPP radionicom, koja je održana 14. travnja 2021. u obliku virtualne radionice putem mrežne platforme Microsoft Teams. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a prisustvovalo je ukupno 54 sudionika.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Radionicu je otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, ujedno i predsjednik Vijeća NIPP-a, tijela koje uspostavlja NIPP u Republici Hrvatskoj i koordinira aktivnosti subjekata NIPP-a.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 29. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Prisutnima se potom obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, istaknuvši ovom prilikom obvezu provođenja INSPIRE Direktive na području Europske unije. Sudionicima se također obratio i mr. sc. Tomislav Ciceli, koji je predstavio navedeni projekt i program same 29. NIPP radionice.
 
Slika prikazuje mr. sc. Ljerku Marić, načelnicu Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, prilikom obraćanja sudionicima 29. NIPP radionice

Uslijedilo je uvodno predavanje mr. sc. Tomislava Cicelija „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti  koristiti prostorne podatke“. Ovo predavanje je predstavilo teorijske osnove NIPP-a, njegovu uspostavu i razvoj, kao i obveze koje iz njega proizlaze. Između ostalog, detaljno su prikazani ciljevi NIPP-a za razdoblje 2016.-2020. kako bi se sudionicima približilo djelovanje i aktivnosti u NIPP-u, te stvorila široka podloga koja će sudionicima radionice, odnosno predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pojednostavniti uključenje u NIPP.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija prilikom držanja predavanja na 29. NIPP radionici

Kako bi se dobile povratne informacije od strane sudionika o poznavanju i razumijevanju NIPP-a, proveden je kratki anonimni upitnik. Dobiveni rezultati pokazuju da je potrebno daljnje ulaganje kako bi se NIPP maksimalno koristio, te kako bi koristi koje on donosi bile potpune. Niža slika pokazuje da se u dosadašnjem radu s NIPP-om do sada nije susrelo 32% prisutnih predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika, koji pokazuju da se 32% ispitanika nije u dosadašnjem radu susrelo s NIPP-om

Značajni su i odgovori dobiveni na 7. pitanje, koji pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku, njih čak 68%, što predstavlja prepreku u budućem korištenju takvih prostornih podataka.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 7. pitanje iz upitnika koji pokazuju da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje uspostavlja, održava i pohranjuje prostorne podatke iz svoje nadležnosti u analognom obliku

Jedna od osnovnih svrha Geoportala NIPP-a je učiniti dostupnima prostorne podatke tijela javne vlasti. Odgovori dobiveni na 11. pitanje pokazuju da velik udio prisutnih (32%) ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu, što potvrđuje potrebu za provođenjem projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ i dodatnim ulaganjima, kako bi se povećalo korištenje Geoportala NIPP-a.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 11. pitanje iz upitnika koji pokazuju da 32% ispitanika ne koristi Geoportal NIPP-a u svom radu

Nakon ove kratke interakcije sa sudionicima, uslijedilo je predavanje mr. sc. Tanje Rodin pod nazivom „Registri NIPP-a“. Ovim predavanjem je predstavljen prvi korak u uključenju u NIPP kroz prijave subjekata u Registar subjekata NIPP-a, a zatim i izvora prostornih podataka iz njihove nadležnosti u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Posebna pažnja je posvećena pregledu vrsta prostornih podataka u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i njihova veza prema temama prostornih podataka definiranih Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 29. NIPP radionici

Sljedeće predavanje dr. sc. Ive Gašparović „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“ je sudionicima radionice predstavio drugi korak u uključenju u NIPP – unos metapodataka za izvore prostornih podataka u nadležnosti subjekata NIPP-a u Katalog metapodataka. Prikazani su sastavni dijelovi Geoportala NIPP-a i njegove funkcionalnosti, te je dan kratki pregled osnovnih elemenata metapodataka.
 
Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 29. NIPP radionici

Predavanje mr. sc. Tanje Rodin „Mrežne usluge“ bilo je usmjereno na teorijske osnove i pregled mrežnih usluga, čiji razvoj za prijavljene izvore prostornih podataka predstavlja obvezu za subjekte NIPP-a. Osim toga, istaknute su osnovne namjene njihovog razvoja, kao što su interoperabilnost između različitih softverskih aplikacija, dostupnost i ažurnost prostornih podataka, jednostavno korištenje i kombiniranje podataka različitih institucija i lokacija.

Završno predavanje pod nazivom „GeoHrvatska“ održala je dr. sc. Iva Gašparović. Ovim je predavanjem predstavljen preglednik GeoHrvatska, kojeg uspostavlja, održava i razvija Državna geodetska uprava, a trenutno je u testnoj fazi. Ovaj preglednik je jedan od osnovnih proizvoda NIPP-a koji je namijenjen građanima, a sadrži upravo prostorne podatke tijela javne vlasti Republike Hrvatske (subjekata NIPP-a).

Državna geodetska uprava ima u pripremi i dodatne tematske radionice, koje će biti usmjerene na praktičan rad na unosu metapodataka u Katalogu metapodataka na Geoportalu NIPP-a.

 
PROGRAM 29. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
9:30–9:35 Otvaranje radionice (dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj DGU)  
9:35–9:40 Uvod u radionicu (mr. sc. Ljerka Marić i mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
9:40–10:20 Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke (mr. sc. Tomislav Ciceli) PDF
10:20–10:30 Interakcija sa sudionicima - Upitnik 29. NIPP radionica  
10:30–10:40 Registri NIPP-a (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
10:40–10:55 Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
10:55–11:05 Mrežne usluge (mr. sc. Tanja Rodin) PDF
11:05–11:15 GeoHrvatska (dr. sc. Iva Gašparović) PDF
11:15–11:25 Diskusija  
11:25–11:30 Završetak radionice - Evaluacijski listić 29. NIPP radionica  

Pristup mrežnim stranicama NIPP-a na kojima je moguće preuzimanje obrazaca za potrebe provedbe projekta.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali