Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

UML dijagram za informacije o opisnom katalogu

Slika definira metapodatke o opisnom katalogu (eng. porteayal catalog) korištenom za prikaz podataka.

Slika prikazuje definiciju metapodataka o opisnom katalogu (eng. portrayal catalog) korištenom za prikaz podataka.