Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ključna riječ

Ključne riječi trebaju vjerodostojno, jezgrovito i sažeto predstavljati prostorne podatke. One su glavni element za pretragu metapodataka. Ključne riječi se mogu zadavati na dva načina:
 
  • odabirom ključne riječi iz popisa ključnih riječi,
  • zadavanje samostalne ključne riječi.

1. Odabir ključne riječi iz popisa ključnih riječi

Ključne riječi se mogu odabrati iz postojećeg, autoriziranog popisa ključnih riječi (eng. thesaurus). Ukoliko se ključna riječ zadaje iz popisa ključnih riječi mora se citirati i popis ključnih riječi (naslov, datum, vrsta datuma). Jedan od autoriziranih popisa ključnih riječi je General Environmental Multilingual Thesaurus (GEMET) koji se koristi za potrebe INSPIRE-a. U njemu su navedene INSPIRE teme podataka koje se odabiru kao ključne riječi. Ključne riječi se mogu navoditi i iz drugih popisa ključnih riječi, ali se zahtijeva da se zada barem jedna ključna riječ iz GEMET - INSPIRE/NIPP teme podataka.

Prilikom unosa metapodataka mora se odabrati INSPIRE tema podataka koja najbolje odražava primarnu ili najznačajniju komponentu izvora podataka. Da ne bi dolazilo do dvostrukog ili višestrukog klasificiranja podataka, preporučuje se da se odabere samo jedna GEMET-INSPIRE tema podataka. Ključna riječ iz GEMET-INSPIRE teme podataka mora:
  • biti pozicionirana u element "Keyword (INSPIRE Theme)",
  • biti zadana samostalno (ne u grupi s više ključnih riječi), odvojena od ostalih ne "GEMET INSPIRE tema podataka" ključnih riječi,
  • imati identičan zapis, uključujući odnos velikih i malih slova,
  • imati popratno citiranje GEMET popisa ključnih riječi (naziv, datum, vrsta datuma). 

Tablica tema prostornih podataka NIPP-a;

Citiranje odabira INSPIRE teme podataka iz GEMET popisa ključnih riječi
 
Ključna riječ Naslov Datum Vrsta datuma
geografska imena GEMET - INSPIRE themes, v.1.0 2008-06-01 objavljeno

Citiranje odabira vrijednosti ključne riječi i iz GEMET popisa ključnih riječi
 
Ključna riječ Naslov Datum Vrsta datuma
drainage system GEMET - Themes, v. 2.4 2010-01-13 published

2. Zadavanje samostalne vrijednosti ključne riječi

Samostalne ključne riječi nisu povezane sa popisom ključnih riječi već ih urednik metapodataka zadaje kao slobodan tekst procjenjujući ključne riječi koje najbolje opisuju izvor podataka. Unos ključne riječi ne smije završavati zarezom ili drugim znakom jer može prouzročiti pogrešku prilikom provjere zapisa metapodataka. Prilikom zadavanja samostalnih ključnih riječi ne zadaje se poveznica na popis ključnih riječi.