Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usklađenost: specifikacija

Ime Usklađenost: specifikacija
Definicija Citiranje specifikacija proizvoda ili zahtjeva korisnika u odnosu na koje su podaci evaluirani.  
Obveza
 • skup ili niz skupova: obvezan
 • usluga: obvezan
Brojčanost [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti 
Primjer Naslov: UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima
Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
Ovaj element definira provedbena pravila, specifikacije i druge zahtjeve koji su korišteni prilikom provjere usklađenosti izvora podataka. Izvor može biti usklađen s više dokumenata. Citiranje treba uključivati naslov i referentni datum (datum objave, datum zadnje revizije ili datum stvaranja) dokumenta.

Usklađenost izvora prostornih podataka mora se izraziti najmanje sa sljedećim INSPIRE provedbenim pravilima, odnosno uredbama, u ovisnosti o vrsti izvora prostornih podataka:
 • usklađenost skupova i nizova skupova s Uredbom Komisije (EU) br. 1089/2010,
 • usklađenost mrežnih usluga s Uredbom Komisije (EZ) br. 976/2009,
 • usklađenost usluga pozivanja prostornih podataka s Uredbom Komisije (EU) br. 1089/2010.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conformity: Specification
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [130] specification
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification
Vrsta podatka CI_Citation
Domena CI_Citation<<DataType>>

Ova se klasa sastoji od:
 • naziv
 • referentni datum
  • vrsta datuma
  • datum
Provedbena pravila Informacije o specifikaciji prema kojoj je određena razina usklađenosti uključuju naslov i datum objave specifikacije. Navedene informacije dokumentiraju se pomoću gmd:DQ_ConformanceResult/ gmd:specification/gmd:CI_Citation elementa, na način da se u elementu:
 • gmd:title zapisuje naslov specifikacije,
 • gmd:date/gmd:CI_Date zapisuje datum objave specifikacije.

Datum objave specifikacije u gmd:specification/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date elementu dokumentira se na način da se u elementu:
 • gmd:date/gco:Date zapisuje datum u skladu s ISO 8601 normom,
 • gmd:dateType/gmd:CI_DateTypeCode dokumentira vrijednost objavljeno ("publication" XML vrijednost) ISO 19139 CI_DateTypeCode kodne liste

Primjer kodiranja: Citiranje specifikacije
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
                             <gmd:specification>
                                 <gmd:CI_Citation>
                                     <gmd:title>
                                        <gmx:Anchor xlink:href="http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089">UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima</gmx:Anchor>
                                     </gmd:title>
                                     <gmd:date>
                                         <gmd:CI_Date>
                                             <gmd:date>
                                                 <gco:Date>2010-12-08</gco:Date>
                                             </gmd:date>
                                             <gmd:dateType>
                                                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                             </gmd:dateType
                                         </gmd:CI_Date>
                                     </gmd:date>
                                 </gmd:CI_Citation>
                             </gmd:specification>
...
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 1: Usklađenost skupa ili niza skupova s INSPIRE provedbenim pravilima
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
                             <gmd:specification>
                                 <gmd:CI_Citation>
                                     <gmd:title>
                                        <gmx:Anchor xlink:href="http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089">UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima</gmx:Anchor>
                                     </gmd:title>
                                     <gmd:date>
                                         <gmd:CI_Date>
                                             <gmd:date>
                                                 <gco:Date>2010-12-08</gco:Date>
                                             </gmd:date>
                                             <gmd:dateType>
                                                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                             </gmd:dateType>
                                         </gmd:CI_Date>
                                     </gmd:date>
                                 </gmd:CI_Citation>
                             </gmd:specification>
                             <gmd:explanation>
                                <gco:CharacterString>Skup podataka je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za međuoperativnost skupova prostornih podataka i usluga.</gco:CharacterString>
                             </gmd:explanation>
                             <gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 2: Usklađenost skupa ili niza skupova s testom usklađenosti
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
                             <gmd:specification>
                                 <gmd:CI_Citation>
                                     <gmd:title>
                                        <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/data-hy/3.1">D2.8.I.8 Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines, version 3.1</gmx:Anchor>
                                     </gmd:title>
                                     <gmd:date>
                                         <gmd:CI_Date>
                                             <gmd:date>
                                                 <gco:Date>2014-04-17</gco:Date>
                                             </gmd:date>
                                             <gmd:dateType>
                                                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                             </gmd:dateType
                                         </gmd:CI_Date>
                                     </gmd:date>
                                 </gmd:CI_Citation>
                             </gmd:specification>
                             <gmd:explanation>
                                <gco:CharacterString>Skup podataka je u skladu s INSPIRE specifikacijom prostornih podataka teme Hidrografija – Tehničke smjernice, verzija 3.1</gco:CharacterString>
                             </gmd:explanation>
                             <gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 3: Usklađenost mrežne usluge s INSPIRE provedbenim pravilima
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
                             <gmd:specification>
                                 <gmd:CI_Citation>
                                     <gmd:title>
                                        <gmx:Anchor xlink:href="http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976">Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama</gmx:Anchor>
                                     </gmd:title>
                                     <gmd:date>
                                         <gmd:CI_Date>
                                             <gmd:date>
                                                 <gco:Date>2010-12-08</gco:Date>
                                             </gmd:date>
                                             <gmd:dateType>
                                                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                             </gmd:dateType>
                                         </gmd:CI_Date>
                                     </gmd:date>
                                 </gmd:CI_Citation>
                             </gmd:specification>
                             <gmd:explanation>
                                <gco:CharacterString>Mrežna usluga je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge.</gco:CharacterString>
                             </gmd:explanation>
                             <gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 4: Usklađenost mrežne usluge s testom sukladnosti
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
                             <gmd:specification>
                                 <gmd:CI_Citation>
                                     <gmd:title>
                                        <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/download-service/3.1/wfs-pre-defined">Technical Guidance for Download Services, version 3.1 - Conformance class: Pre-defined WFS</gmx:Anchor>
                                     </gmd:title>
                                     <gmd:date>
                                         <gmd:CI_Date>
                                             <gmd:date>
                                                 <gco:Date>2014-04-17</gco:Date>
                                             </gmd:date>
                                             <gmd:dateType>
                                                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                             </gmd:dateType
                                         </gmd:CI_Date>
                                     </gmd:date>
                                 </gmd:CI_Citation>
                             </gmd:specification>
                             <gmd:explanation>
                                <gco:CharacterString>Mrežna usluga je u skladu s Conformance class: Pre-defined WFS of the INSPIRE Technical Guidance for Download Services, version 3.1</gco:CharacterString>
                             </gmd:explanation>
                             <gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>