Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Skrbnik

Ime Uloga odgovorne strane
Definicija Uloga koju ima odgovorna strana.
Obveza obvezan za interoperabilne usluge prostornih podataka
Brojčanost  [1] relativno s obzirom na odgovornu organizaciju, ali može biti više odgovornih organizacija za isti izvor. 
Primjer skrbnik
Prema Uredbi Komisije (EU) br. 1312/2014, uz informacije o organizaciji koja je odgovorna za uspostavu, uređivanje, održavanje i distribuciju usluge prostornih podataka, potrebno je navesti informacije o odgovornoj organizaciji koja je u ulozi skrbnika. Skrbnik je odgovoran za izvor podataka i njegovo održavanje.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Responsible party role
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [379] role
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role
Vrsta podatka CI_RoleCode 
Domena CI_RoleCode<<CodeList>>
Provedbene upute Mora se dokumentirati najmanje jedna odgovorna organizacija u ulozi skrbnika, a dokumentira se prema provedbenim uputama za dokumentiranje odgovorne organizacije. U ovom konkretnom slučaju, vrijednost gmd:pointOfContact/gmd:CI_ResponsibleParty/ gmd:role/gmd:CI_RoleCode elementa mora imati vrijednost "skrbnik" ("custodian" XML vrijednost) ISO 19139 CI_RoleCode kodne liste.

Primjer kodiranja: Dokumentiranje uloge skrbnika
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:pointOfContact>
                 <gmd:CI_ResponsibleParty>
                     <gmd:organisationName>
                         <gco:CharacterString>Sektor za infrastrukturu prostornih podataka, Državna geodetska uprava</gco:CharacterString>
                     </gmd:organisationName>
                     <gmd:contactInfo>
                         <gmd:CI_Contact>
                             <gmd:address>
                                 <gmd:CI_Address>
                                     <gmd:electronicMailAddress>
                                         <gco:CharacterString>infonipp@dgu.hr</gco:CharacterString>
                                     </gmd:electronicMailAddress>
                                 </gmd:CI_Address>
                             </gmd:address>
                         </gmd:CI_Contact>
                     </gmd:contactInfo>
                     <gmd:role>
                         <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="custodian">skrbnik</gmd:CI_RoleCode>
                     </gmd:role>
                 </gmd:CI_ResponsibleParty>
             </gmd:pointOfContact>
...
         <srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>